Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 102
Велико Търново, 20.05.2019

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК на територията на община Велико Търново

Постъпили са предложения с вх. № 210/18.05.2019 г. и № 211/18.05.2019 от упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ за промяна членове на СИК на територията на община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и  т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Велико Търново

Р Е Ш И:

Извършва следните промени в състави на СИК на територията на община Велико Търново

 1. В СИК 40400002 на мястото на Николай Петков Царев, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Митко Койчев Митев, ЕГН,тел.
 2. В СИК 40400002 на мястото на Еленка Стефанова Иванова, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Милена Боянова Петрова, ЕГН,тел..
 3. В СИК 40400003 на мястото на Митко Койчев Митев, ЕГН, зам. председател НАЗНАЧАВА Стоян Пенчев Деведжиев, ,тел. .
 4. В СИК 40400006 на мястото на Петя Димитрова Филипова, ЕГН , секретар, НАЗНАЧАВА Искра Милкова Милчева, ЕГН ,тел..
 5. В СИК 40400010 на мястото на Татяна Илиева Петрова, ЕГН , секретар, НАЗНАЧАВА Радостина Любомирова Герганова, ЕГН ,тел. .
 6. В СИК 40400011 на мястото на Христина Христова Ангелова , ЕГН , член НАЗНАЧАВА Пенчо Миронов Атанасов, ЕГН,тел..
 7. В СИК 40400012 на мястото на Снежанка Николова Данчева, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Анка Стоянова Мерджанова, ЕГН,тел.
 8. В СИК 40400013 на мястото на Ваня Димитрова Митева, ЕГН, председател, НАЗНАЧАВА Светлана Георгиева Иванова, ЕГН тел.
 9. В СИК 40400013 на мястото на Силвия Ангелова Ангелова, ЕГН, член, НАЗНАЧАВА Иванина Стефанова Анчева, ЕГН,тел.
 10. В СИК 40400016 на мястото на Иванина Стефанова-Анчева, ЕГН, председател,

      НАЗНАЧАВА Силвия Ангелова Ангелова, ЕГН,тел..

 1. В СИК 40400016 на мястото на Йорданка Иванова Цолова, ЕГН , член НАЗНАЧАВА Снежанка Николова Данчева, ЕГН ,тел..
 2. В СИК 40400018 на мястото на Стефка Георгиева Мартинова, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Йорданка Иванова Цолова, ЕГН,тел.
 3. В СИК 40400019 на мястото на Милена Георгиева Минчева, ЕГН, член, НАЗНАЧАВА Марияна Йорданова Николова, ,тел..
 4. В СИК 40400028 на мястото на Ивалина Георгиева Климентинова, , член, НАЗНАЧАВА Маргарита Костадинова Тодорова, ,тел..
 5. В СИК 40400028 на мястото на Милена Стефанова Михайлова, ЕГН, секретар,

НАЗНАЧАВА Ивалина Георгиева Климентинова, ЕГН,тел.

 1. В СИК 40400032 на мястото на Маргарита Йорданова Асенова, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Светла Станева Филева, ЕГН,тел.

17.В СИК 40400034 на мястото на, Лорета Борисова Великова, ЕГН, председател,

     НАЗНАЧАВА Деница Стефанова Костова, ЕГН,тел..

18.В СИК 40400034 на мястото на Деница Стефанова Костова, ЕГН,член,

     НАЗНАЧАВА Таня Гавраилова Енева , ЕГН тел. .

19.В СИК 40400036 на мястото на Мирослава Христова Стоянова, ЕГН , член

НАЗНАЧАВА Радка Василева Згурева, ЕГН,тел..

 1. В СИК 40400037 на мястото на Радка Василева Згурева, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Мирослава Христова Стоянова, ЕГН,тел..
 2. В СИК 40400038 на мястото на Кина Иванова Кънева, ЕГН, секретар,

НАЗНАЧАВА Костадинка Фотева Георгиева, ЕГН,тел.

 1. В СИК 40400038 на мястото на Костадинка Фотева Георгиева, ЕГН, член

НАЗНАЧАВА Кина Иванова Кънева, ЕГН,тел..

 1. В СИК 40400040 на мястото на Иваничка Йорданова Петкова, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Валери Петров Петров, ЕГН,тел..
 2. В СИК 40400040 на мястото на Валери Петров Петров, ЕГН, член, НАЗНАЧАВА Иваничка Йорданова Петкова, ЕГН, тел..

25.В СИК 40400041 на мястото на Анка Стоянова Мерджанова, ЕГН, член, НАЗНАЧАВА Лорета Борисова Великова, ЕГН,тел.

 1. В СИК 40400041 на мястото на Петрана Тодорова Солакова, ЕГН, зам. председател, НАЗНАЧАВА Кина Великова Иванова, ЕГН,тел.
 2. В СИК 40400043 на мястото на Венета Кръстева Рачева, ЕГН, председател, НАЗНАЧАВА Сийка Николова Атанасова, ЕГН,тел.
 3. В СИК 40400047 на мястото на Пенка Маринова Събева, ЕГН, член, НАЗНАЧАВА Валентина Александрова Костадинова, ЕГН,тел.
 4. В СИК 40400048 на мястото на Венко Тодоров Долчинков, ЕГН председател, НАЗНАЧАВА Виолета Колева Кършева, ЕГН,тел..

30.В СИК 40400049 на мястото на Диана Йорданова Петкова, ЕГН,секретар, НАЗНАЧАВА Владимир Стоянов Живков, ЕГН,тел..

31.В СИК 40400049 на мястото на Владимир Стоянов Живков, ЕГН,член, НАЗНАЧАВА Диана Йорданова Петкова, ЕГН, тел..

 1. В СИК 40400050 на мястото на Иванка Радославова Денчева, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Майя Стоилова Ненчева, ЕГН,тел..

33.В СИК 40400050 на мястото на Майя Стоилова Ненчева, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Иванка Радославова Денчева, ЕГН,тел..

 1. В СИК 40400051 на мястото на Виолета Колева Кършева, ЕГН, председател НАЗНАЧАВА Венко Тодоров Долчинков, ЕГН, тел..
 2. В СИК 40400055 на мястото на Надка Иванова Цвяткова, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Любка Илиева Атанасова, ЕГН,тел.
 3. В СИК 40400056 на мястото на Любка Илиева Атанасова, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Надка Иванова Цвяткова, ЕГН, тел.
 4. В СИК 40400056 на мястото на Пенка Петрова Кирова, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Стефка Крумова Кирацова, ЕГН,тел..
 5. В СИК 04040057 на мястото на Лозка Панева Хубенова-Стоянова, ЕГН, член, НАЗНАЧАВА Надежда Иванова Крусева, ЕГН, тел..
 6. В СИК 40400060 на мястото на Ива Николаева Сидерова, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Иван Кирилов Дачев, ЕГН,тел.
 7. В СИК 40400061 на мястото на Катя Димитрова Сидерова, ЕГН, председател НАЗНАЧАВА Марияна Ненчева Калева, ЕГН,тел.
 8. В СИК 40400062 на мястото на Ренета Иванова Кушева, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Антоанета Ангелова Ковачева, ЕГН,тел..
 9. В СИК 40400062 на мястото на Силвия Илиева Караиванова, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Силвия Славова Славова, ЕГН,тел..
 10. В СИК 40400063 на мястото на Марияна Ненчева Калева, ЕГН член НАЗНАЧАВА Десислава Антонова Зарзаланова, ЕГН,тел..

44.В СИК 40400067 на мястото на Светлана Георгиева Иванова, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Ваня Димитрова Митева, ЕГН,тел..

 1. В СИК 40400068 на мястото на Силвия Василева Серафимова, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Мариана Тодорова Пенева, ЕГН,тел.
 2. В СИК 40400068 на мястото на Юлия Георгиева Марчевска, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Силвия Василева Серафимова, ЕГН,тел.
 3. В СИК 40400069 на мястото на Надежда Иванова Крусева, ЕГН, зам. председател НАЗНАЧАВА Наташа Димитрова Станева, ЕГН,тел.
 4. В СИК 40400069 на мястото на, Наташа Димитрова Станева, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Радина Георгиева Попова, ЕГН,тел.
 5. В СИК 40400072 на мястото на Иван Кирилов Дачев, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Ива Николаева Сидерова, ЕГН,тел.
 6. В СИК 40400072 на мястото на Иван Николов Станчев, ЕГН 4908204042, член НАЗНАЧАВА Пенка Петрова Кирова, ЕГН,тел.
 7. В СИК 40400078 на мястото на Недка Иванова Илиева, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Миглена Атанасова Маринова, ЕГН,тел..
 8. В СИК 40400078 на мястото на Миглена Атанасова Маринова, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Недка Иванова Илиева, ЕГН,тел..
 9. В СИК 40400079 на мястото на Антоанета Ангелова Ковачева, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Веселка Димитрова Досева, ЕГН,тел..
 10. В СИК 40400081 на мястото на Галина Тодорова Петрова, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Тинка Пенчева Георгиева, ЕГН,тел..
 11. В СИК 40400083 на мястото на Маргарита Костадинова Тодорова, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Николета Кирилова Кирилова, ЕГН,тел.
 12. В СИК 40400085 на мястото на Йорданка Стоянова Ганчева, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Цветомира Венкова Долчинкова, ЕГН,тел.
 13. В СИК 40400088 на мястото на Стефка Стефанова Кушева, ЕГН, председател НАЗНАЧАВА Мартин Василев Петров, ЕГН,тел.
 14. В СИК 40400089 на мястото на Веселка Димитрова Досева, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Стефка Стефанова Кушева, ЕГН,тел.
 15. В СИК 40400090 на мястото на Стефка Йорданова Боянова, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Димитринка Йорданова Георгиева, ЕГН,тел..

60.В СИК 40400090 на мястото на Деница Стоянова Дянкова, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Яне Валериев Младенов, ЕГН,тел..

 1. В СИК 40400091 на мястото на Димитринка Йорданова .Георгиева, ЕГН, зам. председател НАЗНАЧАВА Стефка Йорданова Боянова, ,тел.
 2. В СИК 40400092 на мястото на Яне Валериев Младенов, ЕГН, зам. председател НАЗНАЧАВА Таня Николова Димитрова, ЕГН,тел.
 3. В СИК 40400096 на мястото на Йордан Тодоров Йорданов, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Йорданка Стефанова Георгиева, ЕГН,тел
 4. В СИК 40400096 на мястото на Йорданка Стефанова Георгиева, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Йордан Тодоров Йорданов, ЕГН,тел.
 5. В СИК 40400097 на мястото на Юлия Костова Добрева, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Еленка Милонова Илиева, ЕГН,тел.
 6. В СИК 40400097 на мястото на Еленка Милонова Илиева, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Юлия Костова Добрева, ЕГН,тел.
 7. В СИК 40400102 на мястото на Даниела Стефанова Куцарова, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Ивайло Илиев Димитров, ЕГН,тел.
 8. В СИК 40400104 на мястото на Марио Станимиров Иванов, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Тихомир Йорданов Денев, ЕГН,тел.
 9. В СИК 40400106 на мястото на Антоанета Иванова Скендерова, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Василка Василева Попова, ЕГН,тел..
 10. В СИК 40400114 на мястото на Милка Тодорова Миланова, ЕГН, председател НАЗНАЧАВА Ангел Кръстев Кръстев, ЕГН,тел..

71.В СИК 40400114 на мястото на Ангел Кръстев Кръстев, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Милка Тодорова Миланова, ЕГН,тел.

72.В СИК 40400117 на мястото на Нефизе Юсуфофа Курдова, ЕГН, секретар НАЗНАЧАВА Милка Иванова Ненкова, ЕГН,тел.

 1. В СИК 40400117 на мястото на Милка Иванова Нейкова, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Мелиха Мехмедова Юсеинова, ЕГН ,тел..
 2. В СИК 40400118 на мястото на Албена Христова Добревска, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Надежда Янкова Маркова-Михайлова, ЕГН,тел..
 3. В СИК 40400119 на мястото на Силвия Славова Славова, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Величка Йорданова Белчева, ЕГН,тел..
 4. В СИК 40400127 на мястото на Магдалена Петрова Конакчиева, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Виктория Василева Колева, ЕГН, тел.
 5. В СИК 40400137 на мястото на Даниела Тодорова Тодорова, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Ивелина Христова Косева, ЕГН, тел.
 6. 78. В СИК 40400084 на мястото на Ралица Ангелова Петрова, ЕГН, член НАЗНАЧАВА Гергана Валентинова Кирова, ЕГН, тел.

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Шенгюл Хасан Сармахмудова

* Публикувано на 20.05.2019 в 14:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031 

Решения

 • № 274 / 27.05.2019

  относно: приемане на протоколи приложение № 85-ЕП-х/ № 85-ЕП-хм от СИК на територията на община Лясковец

 • № 273 / 26.05.2019

  относно: Одобряване промяна на данни от машинно гласуване в СИК 040400123

 • № 272 / 26.05.2019

  относно: жалба вх.№ 516/26.05.2019 г. от упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“

всички решения