Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 131
Велико Търново, 21.05.2019

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК на територията на община Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. №257/21.05.2019 г. от упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, за промяна членове на СИК на територията на община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и  т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Велико Търново

                                                                       Р Е Ш И:

Извършва следните промени в състави на СИК на територията на община Велико Търново

 

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400001- общ. Велико Търново, Мария Димитрова Рускова - член -  ЕГН ……….., като на негово място НАЗНАЧАВА Драгомир Николов Суванджиев - ЕГН …………..
 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400013 - общ. Велико Търново, Тодор Василев Качамаков -  член -  ЕГН …………, като на негово място НАЗНАЧАВА Венелин Иванов Готев - ЕГН …………
 3. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400014 - общ. Велико Търново, Росина Атанасова Качамакова -  член -  ЕГН ………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Надежда Кирилова Монова- ЕГН ……….
 4. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400009 - общ. Велико Търново, Мариана Савова Христова - член -  ЕГН …….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Светла Райнова Стефанова - ЕГН ………..
 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400017 - общ. Велико Търново,  Евелина Цветанова Кънева -  член -  ЕГН ……….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Снежана Стефанова Митева - ЕГН ………..
 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400020 - общ. Велико Търново, Иванка Димитрова Кирилова -  член -  ЕГН …………, като на нейно място НАЗНАЧАВА Оксана Димитриевна Байчева - ЕГН …………….
 7. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400015 - общ. Велико Търново,   Снежана Стефанова Митева -  член -  ЕГН ……………, като на нейно място НАЗНАЧАВА Албена Иванова Кудинова- ЕГН ……………….
 8. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400135 - общ. Велико Търново, Петя Георгиева Иванова - член -  ЕГН …………., като на нейно място НАЗНАЧАВА Моника Христова Ненова- ЕГН ……………
 9. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400061- общ. Велико Търново, Венелина Георгиева Караиванова - член - ЕГН ………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Мануела Мирославова Дюлгерова- ЕГН …………..
 10. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400042- общ. Велико Търново, Ивелин Петков Караиванов - член -  ЕГН …………., като на негово място НАЗНАЧАВА Елена Георгиева Василева - ЕГН …………….
 11. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400034 - общ. Велико Търново, Диляна Детелинова Христова -  член -  ЕГН ……………, като на нейно място НАЗНАЧАВА Венцислав Иванов Недялков - ЕГН …………….
 12. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400083 - общ. Велико Търново, Анна Ганчева Христова -  член -  ЕГН …………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Диляна Детелинова Христова - ЕГН ……………..
 13. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400091 - общ. Велико Търново, Калоян Детелинов Почев - член -  ЕГН ……………., като на негово място НАЗНАЧАВА  Ина Красимирова Кирилова - ЕГН …………………….
 14. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400137 - общ. Велико Търново, Петя Николова Байчева - член -  ЕГН ……………., като на нейно място НАЗНАЧАВА  Калоян Детелинов Почев - ЕГН …………..
 15. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400138 - общ. Велико Търново, Мая Николова Павлова -  председател -  ЕГН ………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Димитър Йорданов Йорданов - ЕГН ………………..
 16. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400133 - общ. Велико Търново, Сашка Кубратова Братанова - член -  ЕГН ……………, като на нейно място НАЗНАЧАВА Павел Георгиев Георгиев- ЕГН ………………….
 17. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400028 - общ. Велико Търново, Венцислав Иванов Недялков-  член -  ЕГН ………………, като на негово място НАЗНАЧАВА Елка Петрова Василева- ЕГН ………………..
 18. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400111- общ. Велико Търново, Радосвета Стефанова Цекова -  член -  ЕГН ………………., като на нейно място НАЗНАЧАВА Снежанка Асенова Воденичарова- ЕГН ………………
 19. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400141- общ. Велико Търново, Искра Иванова Тихова-  член -  ЕГН …………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Пламенна Александрова Христова- ЕГН ……………….
 20. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400142- общ. Велико Търново, Красимира Кирилова Гаджалова-  член -  ЕГН ………….., като на нейното място НАЗНАЧАВА Павел Красимиров Йовчев -  ЕГН ……………….
 21. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400019 - общ. Велико Търново, Елена Георгиева Василева-  член -  ЕГН …………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Евелина Цветанова Кънева- ЕГН ………………….
 22. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400016 - общ. Велико Търново, Татяна Стоянова Стоянова -  зам. председател -  ЕГН ……………, като на нейно място НАЗНАЧАВА Светла Димитрова Миткова- ЕГН …………….
 23. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400018- общ. Велико Търново, Оксана Дмитриевна Байчева-  член -  ЕГН …………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Татяна Стоянова Стоянова - ЕГН …………….
 24. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400108 - общ. Велико Търново, Антон Николов Савов - зам. председател -  ЕГН ………….., като на негово място НАЗНАЧАВА Стефка Николова Хинова - ЕГН ………………
 25. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400115 - общ. Велико Търново, Нела Стефанова Ганчева-  председател -  ЕГН ……………., като на нейно място НАЗНАЧАВА Анна Ганчева Христова - ЕГН ……………
 26. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400117 - общ. Велико Търново,   Деница Ярославова Борисова -  член -  ЕГН ………………, като на нейно място НАЗНАЧАВА   Пенка Недялкова Атанасова - ЕГН ………………..
 27. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400105 - общ. Велико Търново, Нели Тодорова Ангелова член -  ЕГН ……………, като на нейно място НАЗНАЧАВА  Стефка Иванова Стефанова - ЕГН …………………
 28. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400005 - общ. Велико Търново, Красимира Георгиева Георгиева- Флорик  член -  ЕГН …………………, като на нейно място НАЗНАЧАВА Гергана Стефанова Георгиева - ЕГН …………………..
 29. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400004 - общ. Велико Търново, Даниел Веселинов Веселинов член - ЕГН ………………., като на негово място НАЗНАЧАВА Севим Сабриева Азизова- ЕГН ……………………..
 30. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400118 - общ. Велико Търново, Дорина Статева Тодоричкова член - ЕГН ……………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Йорданка Георгиева Рускова - ЕГН ………………..
 31. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400139 - общ. Велико Търново, Севим Сабриева Азизова  секретар-  ЕГН ……………….., като на негово място НАЗНАЧАВА Ренета Василева Дичева- ЕГН ……………………..
 32. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400052 - общ. Велико Търново, Здравко Тодоров Тодоров  член -  ЕГН ………………., като на негово място НАЗНАЧАВА Евгени Йорданов Иванов - ЕГН ……………….
 33. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400054 - общ. Велико Търново, Евгени Йорданов Иванов  член -  ЕГН ……………., като на негово място НАЗНАЧАВА Здравко Тодоров Тодоров- ЕГН ……………………..
 34. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400098 - общ. Велико Търново, Севим Сабриева Азизова член -  ЕГН ………………., като на негово място НАЗНАЧАВА Милена Христова Филкова - ЕГН ………………
 35. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400099 - общ. Велико Търново, Юлия Йорданова Радева член -  ЕГН ……………,  като на нейно място НАЗНАЧАВА Цвета Христова Ненкова - ЕГН …………………….
 36. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400092- общ. Велико Търново, Маринела Любомирова Йорданова член - ЕГН ……………., като на нейно място НАЗНАЧАВА с Юлия Веселинова Атанасова - ЕГН …………………..
 37. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400097 - общ. Велико Търново, Румяна Илиева Кесаровска  зам. председател -  ЕГН ………………., като на нейно място НАЗНАЧАВА Петър Парушев Петров - ЕГН …………………
 38. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400127 - общ. Велико Търново, Таня Ангелова Панова член -  ЕГН ……………., като на нейно място НАЗНАЧАВА Ивайло Георгиев Китов - ЕГН ……………
 39. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400102 - общ. Велико Търново, Антоанета Василева Трифонова член -  ЕГН …………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Ивелина Димитрова Каланова- Пъшева - ЕГН …………………….
 40. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400104 - общ. Велико Търново, Бранимира Милкова Минчева член -  ЕГН ………………., като на нейно място НАЗНАЧАВА Антония Данаилова Михайлова - ЕГН …………………
 41. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400119 - общ. Велико Търново, Екатерина Йосифова Христова член -  ЕГН …………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Ани Стефанова Тахчиева - ЕГН ………………….
 42. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400113 - общ. Велико Търново,  Йорданка Николова Трендафилова член -  ЕГН ……………., като на нейно място НАЗНАЧАВА  Ивайло Христов Филков - ЕГН ……………….
 43. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400114 - общ. Велико Търново, Красимира Стефанова Йорданова  член -  ЕГН ……………., като на нейно място НАЗНАЧАВА Пламен Стефанов Киров - ЕГН …………………
 44. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400116 - общ. Велико Търново, Станка Иванова Николова  член -  ЕГН ……………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Тихомир Трифонов Беев - ЕГН …………………..
 45. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400096 - общ. Велико Търново, Наталия Друмева Борисова  член -  ЕГН …………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Цветанка Андонова Петкова - ЕГН …………………
 46. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400112 - общ. Велико Търново, Женя Георгиева Ангелова член -  ЕГН …………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Мария Миткова Паунова - ЕГН ……………………
 47. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400110 - общ. Велико Търново,  Дена Кирилова Кирова член -  ЕГН …………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Деян Тодоров Донев- ЕГН …………………
 48. ОСВОБОЖДАВА в състава на секция 040400100 - общ. Велико Търново, Лиляна Асенова Копчалийска член -  ЕГН …………….., като на нейно място НАЗНАЧАВА Пламен Георгиев Петров- ЕГН ……………….

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Шенгюл Хасан Сармахмудова

* Публикувано на 21.05.2019 в 16:21 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 274 / 27.05.2019

  относно: приемане на протоколи приложение № 85-ЕП-х/ № 85-ЕП-хм от СИК на територията на община Лясковец

 • № 273 / 26.05.2019

  относно: Одобряване промяна на данни от машинно гласуване в СИК 040400123

 • № 272 / 26.05.2019

  относно: жалба вх.№ 516/26.05.2019 г. от упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“

всички решения