Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 256
Велико Търново, 25.05.2019

ОТНОСНО: Промяна на съставите на СИК на територията на Община Свищов

Постъпило е предложение с вх. № 448/25.05.2019 г. от упълномощен представител Коалиция „БСП за България“, за извършване на промени в състави на СИК на територията на община Свищов.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т.5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 

  1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800021 - гр. Свищов, Венелина Илиева Радоева – зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Ценка Йорданова Петкова, ЕГН: ………………..; тел: ……………….;

 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК – гр. София.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Шенгюл Хасан Сармахмудова

* Публикувано на 25.05.2019 в 17:59 часа

Календар

Решения

  • № 274 / 27.05.2019

    относно: приемане на протоколи приложение № 85-ЕП-х/ № 85-ЕП-хм от СИК на територията на община Лясковец

  • № 273 / 26.05.2019

    относно: Одобряване промяна на данни от машинно гласуване в СИК 040400123

  • № 272 / 26.05.2019

    относно: жалба вх.№ 516/26.05.2019 г. от упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“

всички решения