Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 261
Велико Търново, 25.05.2019

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на територията на община Стражица

Постъпило е предложение с вх. № 454/25.05.2019 г. от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за промяна в състави на СИК на територията на община Стражица.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и  т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Велико Търново

Р Е Ш И:

Извършва следната промяна в състав на СИК на територията на община Стражица:

  1. ОСВОБОЖДАВА в СИК 043100009 общ. Стражица Мая Савова Ангелова - секретар, като вместо него НАЗНАЧАВА Руска Вихренова Александрова, с ЕГН ……….., тел: ………..

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Шенгюл Хасан Сармахмудова

* Публикувано на 25.05.2019 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 274 / 27.05.2019

    относно: приемане на протоколи приложение № 85-ЕП-х/ № 85-ЕП-хм от СИК на територията на община Лясковец

  • № 273 / 26.05.2019

    относно: Одобряване промяна на данни от машинно гласуване в СИК 040400123

  • № 272 / 26.05.2019

    относно: жалба вх.№ 516/26.05.2019 г. от упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“

всички решения