Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 85
Велико Търново, 17.05.2019

ОТНОСНО: Промяна на съставите на СИК на територията на Община Велико Търново

Постъпило е заявление вх. №189/16.05.2019 г. за замяна на членове на комисии в секции в община Велико Търново от ПП „ДПС“
Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т.5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Велико Търнов

Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400005, гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Едиз Ниязиев Акифов, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Севие Селимова Далова, ЕГН: ……………………….;  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400006, гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Кемал Ахмед Раиф, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Елена Василева Петкова , ЕГН: ……………………….;;  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400007, гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Шазие Еминова Ибриямова , Член , като на негово място НАЗНАЧАВА Суат Неджмиев Сармахмудов, ЕГН: ……………………….;;  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400011, гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Георги Маринов Георгиев,Секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Красимир Кънчев Николов, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400013, гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Гюла Мирославова Феимова,Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Кемал Ахмед Раиф, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400027, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Димитър Василев Керанджиев, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Бахрие Юсеинова Даилова, ЕГН: ……………………….;,

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400033, гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Кристина Савова Николова, Председател като на негово място НАЗНАЧАВА Ваня Неделчева Николова, ЕГН: ……………………….;;  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400034, гр Велико Търново, обл. Велико Търново,  Мелиха Осман Етем, Секретар като на нейно място НАЗНАЧАВА Гюла Мирославова Феимова, ЕГН: ……………………….;;  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400035, гр Велико Търново, обл. Велико Търново,  Улвие Мустафова Еминова, Секретар като на нейно място НАЗНАЧАВА Юлиян Йорданов Христов , ЕГН: ……………………….;;  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400036, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Валери Ненов Петров, Член като на нейно място НАЗНАЧАВА Георги Николаев Божков, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400037, гр Велико Търново, обл. Велико Търново,  Надежда Меренджиева Христова, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Анета Василева Балабанова, ЕГН: ……………………….;;  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400038, гр Велико Търново, обл. Велико Търново,  Пенка Добромирова Велкова, Председател като на негово място НАЗНАЧАВА Александър Валентинов Божинов, ЕГН: ……………………….;;  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400039, гр Велико Търново, обл. Велико Търново,  Фатме Сабриева Юсуфова, Секретар като на нейно място НАЗНАЧАВА Детелина Антонова Тонева, ЕГН: ……………………….;;  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400043, гр Велико Търново, обл. Велико Търново,  Адем Гюнел Адем, Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Милен Михайлов Михайлов, ЕГН: ……………………….;;  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400048 гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Ажда Ергин Халил, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Хюлия Шевкет Сабри, ЕГН: ……………………….;;  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400049 гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Федя Шибилов Арсов, Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Валентин Сергеев Русинов, ЕГН: ……………………….;;  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400055, гр Велико Търново, обл. Велико Търново,  Галя Иванова Флорева Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Юзлем Юзген Осман, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400059, гр Велико Търново, обл. Велико Търново,  Любомир Димитров Димитров Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Нарън Кязим Мурад, ЕГН: ……………………….;,

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400060 гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Джанип Салиев Мустафа, Зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Галин Ангелов Златев, ЕГН: ……………………….;;  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000061, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Беата Пламенова Влахова Член като на негово място НАЗНАЧАВА Иванка Тодорова Каланова, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000063, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Мартина Петрова Петрова, Секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Виктория Александрова Сарандова, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000064, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Красимира Йорданова Бонева Председател като на негово място НАЗНАЧАВА Ивелин Петков Караиванов, ЕГН: ……………………….;,

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000065, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Айтен Руфадова Далова Секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Милка Пенева Цонева, ЕГН: ……………………….;,

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000066, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Генади Драгомиров Тотев Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Мелиха Билялова Мюмюнова, ЕГН: ……………………….;,  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000067, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Иван Дечков Мичев Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Фатме Ахмедова Мустафова, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000070, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Силвия Илиянова Еминова Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Мехмед Асанов Кашев, ЕГН: ……………………….;

  

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000071, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Мехмед Асанов Кашев Секретар като на негово място НАЗНАЧАВА Камелия Атанасова Начева , ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000072, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Иванка Крумова Тотева Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Петранка Георгиева Денева, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000073, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Десислав Стефанов Дамянов Член като на негово място НАЗНАЧАВА Севинч Исмаилова Узунова, ЕГН: ……………………….;,

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000074, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Стефан Дамянов Начев Председател като на негово място НАЗНАЧАВА Беата Пламенова Влахова, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000076, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Ибадие Ефраилова Асенова, Председател като на негово място НАЗНАЧАВА Цветомир Колев Стефанов, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000077, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Йордан Петров Генчев, Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Ибадие Ефраилова Асенова, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000078, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Айсел Шукриева Пехливанова, Председател като на негово място НАЗНАЧАВА Ажда Ергин Халил, ЕГН: ……………………….;,

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000079, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Мюмюне Османова Курдова, Секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Найле Сюлейманова Хасанова, ЕГН: ……………………….;,

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000082, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Хюлия Шевкет Сабри, Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Иван Стоянов Стоянов, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000083, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Даниел Милиянов Лазаров, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Бахтишан Мехмедова Гидикова, ЕГН: ……………………….;,

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000084, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Кристина Веселинова Кирилова, Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Мелиха Осман Етем, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000086, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Бахар Джелал Аптикадир, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Златка Димитрова Иванова, ЕГН: ……………………….;,

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000087, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Галин Ангелов Златев, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Румянка Василева Цонкова, ЕГН: ……………………….;,  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000088, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Радка Веселинова Лалева, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Зехра Шукриева Карабаджакова, ЕГН: ……………………….;,  

  

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000089, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Ренай Ренол Расим, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Събка Георгиева Величкова, ЕГН: ……………………….;,  

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000090, гр Велико Търново., обл. Велико Търново,  Росен Петров Петров Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Венелина Георгиева Караиванова , ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000095, гр. Дебелец, обл. Велико Търново,  Ремзи Ахмедов Казанлиев Член като на негово място НАЗНАЧАВА Ибриям Мехмедов Мустафов, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000098, с. Шереметя, обл. Велико Търново,  Лора Иванова Байрамова, Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Гюлсун Хасанова Асанова, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000099, с. М. Чифлик, обл. Велико Търново,  Илияз Абдулов Ахмедов, Секретар като на негово място НАЗНАЧАВА Сехер Кясимова Мъстънова, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000105, с. Арбанаси, обл. Велико Търново,  Зорка Ангелова Стоянова, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Илияз Азизов Калоолу, ЕГН: ……………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000106, с. Самоводене, обл. Велико Търново,  Илияз Азизов Калоолу, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Зорка Ангелова Стоянова, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000116, с. Балван, обл. Велико Търново,  Айше Акифова Мехмедова, Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Акиф Вейсялов Акифов, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000117, с. Ново село, обл. Велико Търново,  Красимир Иванов Ибрешимов, Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Исмаил Исмаилов Гидиков, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000121, гр. Дебелец, обл. Велико Търново,  Шенол Мехмедов Пастърмаджиев, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Ферди Фиданов Ангелов, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000122, гр. Дебелец, обл. Велико Търново,  Тереза Китанова Куюмджиева, Секретар като на негово място НАЗНАЧАВА Ивелина Калчева Стоянова, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000123, гр. Дебелец, обл. Велико Търново,  Мустафа Мустафов Шефкатов, Секретар като на негово място НАЗНАЧАВА Фани Зекриева Патърмаджиева, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000124, гр. Дебелец, обл. Велико Търново,  Шенгюл Мустафова Пастърмаджиева, Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Мехмед Ниязиев Курдов, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000125, с. Церова кория, обл. Велико Търново, Ервин Веселинов Кашев, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Хасан Али Кашоолу, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000126, с. Пчелище, обл. Велико Търново, Румяна Господинова Кацарова, Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Иванка Койчева Баева, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000127, с. Миндя, обл. Велико Търново, Хасан Али Кашоолу, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Хасан Мустафов Разградлиев, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000128, с. Присово, обл. Велико Търново, Ружди Мехмедов Алков, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Мишо Насков Шилаков, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000130, гр. Килифарево, обл. Велико Търново, Иво Асенов Томаков, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Назиф Хасанов Мунков, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000131, гр. Килифарево, обл. Велико Търново, Михаела Пенчева Златева, Зам.-председател като на негово място НАЗНАЧАВА Айнур Хасанова Хасанова, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000132, гр. Килифарево, обл. Велико Търново, Анифе Бисерова Атанасова, Председател като на негово място НАЗНАЧАВА Снежана Атанасова Николова, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000133, с. Велчево, обл. Велико Търново, Хасан Алиев Казанлиев, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Ниязи Юсейнов Ибишев, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000134, с. Плаково, обл. Велико Търново, Айлейдин Рейханов Курдов, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Юлиян Ангелов Ангелов, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000135, с. Големаните, обл. Велико Търново, Джеват Себайтинов Мехмедов, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Шефкие Ивова Томакова, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000137, с. Габровци, обл. Велико Търново, Шефкие Ивова Томакова, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Мустафа Кадиров Адемов, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000138, с. Ялово, обл. Велико Търново, Мустафа Кадиров Адемов, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Ибо Мехмедов Пастърмаджиев, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000139, с. Въглевци, обл. Велико Търново, Ахмед Енверов Казанлиев, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Юрий Анатолиев Казанлиев, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000140, с. Войнежа, обл. Велико Търново, Снежана Атанасова Николова, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Меляйдин Рейханов Палов, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000141, с. Вонеща вода, обл. Велико Търново, Камелия Айретинова Казанлиева, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Шенол Мехмедов Пастърмаджиев, ЕГН: ……………………….;;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000142, с. Райковци, обл. Велико Търново, Михрем Юсеинова Алкова, Член като на негово място НАЗНАЧАВА Шинаси Алиев Крачев, ЕГН: ……………………….;;

 

            Настоящето решение подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК – гр. София.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Шенгюл Хасан Сармахмудова

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 274 / 27.05.2019

  относно: приемане на протоколи приложение № 85-ЕП-х/ № 85-ЕП-хм от СИК на територията на община Лясковец

 • № 273 / 26.05.2019

  относно: Одобряване промяна на данни от машинно гласуване в СИК 040400123

 • № 272 / 26.05.2019

  относно: жалба вх.№ 516/26.05.2019 г. от упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“

всички решения