Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 86
Велико Търново, 17.05.2019

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК на територията на община Велико Търново

 

Постъпило е предложение с вх. №190/17.05.2019 г. от упълномощен представител на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ за промяна членове на СИК на територията на община Велико Търново.
Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Велико Търново

Р Е Ш И:

Извършва следните промени в състави на СИК на територията на община Велико Търново

 1. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400004 Ивелин Илиев Илиев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Йордан Петров Саминов с ЕГН ......................;
 1. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400005 Силвия Николаева Савева – зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА с Димитър Георгиев Димитров с ЕГН ……………………. ;
 2. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400008 Марияна Колева Нанчева – секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Кристиана Стефанова Вакова с ЕГН ……………………….;
 3. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400012 Мария Христова Кишева – председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Нели Христова Георгиева с ЕГН ……………………….;
 4. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400017 Камелия Цонева Станчева – секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Марияна Колева Нанчева с ЕГН …………………….;
 5. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400018 Елена Любенова Георгиева – зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Иваничка Маркова Джилянова с ЕГН ……………………..;
 6. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400020 Елица Христова Николова – зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Мария Христова Кишева с ЕГН ………………………;
 7. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400021 Магдалена Лазаринова Велчева – председател, като на негово място НАЗНАЧАВА да бъде заменена с Таня Любенова Георгиева с ЕГН ………………..;
 8. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400024 Веска Петрова Мандикова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Магдалена Лазаринова Велчева с ЕГН ……………………..;
 9. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400030 Розин Стефанов Милев – секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Снежана Михайлова Чикендова-Иванова с ЕГН …………………..;
 10. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400033 Гиргина Николова Трополинова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА с Камелия Цонева Станчева с ЕГН ………………………..;
 11. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400034 Петър Петров Трополинов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА с Иван Маринов Маринов с ЕГН …………………..;
 12. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400039 Маргарита Александрова Маринова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Елица Николаева Николова с ЕГН …………………;
 13. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400040 Венцислав Маринов Станчев – зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Таня Петкова Трифонова с ЕГН ………………………..;
 14. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400042 Нели Христова Георгиева – секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Веска Петрова Мандикова с ЕГН ………………………;
 15. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400043 Чудомир Мурговски – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Гиргина Николова Трополинова с ЕГН ……………………….;
 16. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400044 Елисавета Христова Георгиева – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Розин Стефанов Милев с ЕГН …………………….;
 17. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400045 Валентина Александрова Грозданова – председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Стефка Атанасова Атанасова с ЕГН ……………………….;
 18. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400047 Десислава Петрова Векова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Петър Петров Трополинов с ЕГН …………………….;
 19. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400048 Борис Николаев Цонев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Маргарита Александрова Маринова с ЕГН …………………..;
 20. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400050 Искра Иванова Цонева – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Венцислав Маринов Станчев с ЕГН …………………..;
 21. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400052 Камелия Георгиева Хинкова – зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Димитър Георгиев Цачев с ЕГН ……………………..;
 22. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400053 Роска Недева Димитрова – секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Емилия Кръстева Савова с ЕГН ……………………;
 23. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400054 Емилия Кръстева Савова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Димитър Галинов Димитров с ЕГН ……………………….;
 24. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400057 Тотка Игнатова Дишлева – секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Мартин Данчев Йорданов с ЕГН ……………………;
 25. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400059 Йордан Димитров Тодоров – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Емилия Георгиева Йорданова с ЕГН …………………….;
 26. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400062 Петър Иванов Иванов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА с Иван Петров Иванов с ЕГН ……………………..;
 27. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400066 Йорданка Тодорова Иринкова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Иван Маринов Йорданов с ЕГН ……………………..;
 28. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400071 Данчо Димитров Йорданов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Йорданка Димитрова Григорова с ЕГН ……………………….;
 29. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400073 Трифон Иванов Маринов – зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Елена Любенова Георгиева с ЕГН …………………….;
 30. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400075 Цанко Петров Тодоров – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Лиляна Бориславова Бобева с ЕГН …………………….;
 31. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400077 Цанка Стефанова Кючукова – член като на негово място НАЗНАЧАВА Валентина Александрова Грозданова с ЕГН …………………….;
 32. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400078 Атанас Лазаров Филипов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Нели Иванова Иванова с ЕГН …………………………..;
 33. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400080 Димитър Иванов Илиев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Виктория Иванова Иванова с ЕГН …………………………..;
 34. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400081 Силвия Атанасова Попова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Росен Стефанов Атанасов с ЕГН …………………………;
 35. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400084 Данаил Райков Христов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Димитър Илиев Илиев с ЕГН ………………………;
 36. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400089 Ана Маринова Иларионова – зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Данчо Димитров Йорданов с ЕГН ………………………..;
 37. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400092 Радостина Минкова Стефанова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Милена Недялкова Димитрова с ЕГН ………………………….;
 38. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400095 Никола Дачков Батков – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Камелия Георгиева Хинкова с ЕГН ……………………;
 39. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400098 Наталия Димитрова Вълкова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Ирена Николова Стефанова с ЕГН………………………..;
 40. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400099 Благовест Тонев Енчев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Митко Любомиров Лямов с ЕГН ………………………..;
 41. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400100 Мими Трифонова Кючюкова – Николова – зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Роска Недева Димитрова с ЕГН ………………….;
 42. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400102 Петър Илиев Илиев – секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Йордан Петров Деневски с ЕГН …………………….;
 43. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400103 Кристина Петева Байчева – зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Димитър Иванов Деневски с ЕГН ……………………..;
 44. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400108 Боян Тодоров Байчев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Йорданка Тодорова Иринкова с ЕГН ……………………….;
 45. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400110 Маргарита Здравкова Кунчева – зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Ивайло Стефанов Станевски с ЕГН ………………………;
 46. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400111 Йордан Петров Саминов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Гинка Христова Костадинова с ЕГН ……………………….;
 47. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400112 Юлия Любенова Петрова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Даниела Валентинова Крушева с ЕГН ………………………..;
 48. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400121 Таня Петкова Трифонова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Силвия Атанасова Попова с ЕГН ……………………..;
 49. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400125 Трифон Николаев Йосифов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Маргарита Иванова Коларова с ЕГН ………………………;
 50. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400126 Димитър Илиев Илиев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Георги Спасов Спасов с ЕГН …………………………;
 51. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400127 Ивайло Пламенов Джилянов – секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Милена Станева Николова с ЕГН ………………………..;
 52. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400128 Светослав Пенков Тодоров – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Димитър Стайков Михайлов с ЕГН ………………………;
 53. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400131 Яна Петкова Савова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Денка Тодорова Дачева с ЕГН ……………………;
 54. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400132 Красимир Петров Николов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Наталия Димитрова Вълкова с ЕГН …………………………;
 55. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400133 Пенка Стефанова Колева – председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Таня Георгиева Спасова с ЕГН …………………………;
 56. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400134 Милчо Петков Мирчев – секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Мими Трифонова Кючюкова – Николова с ЕГН ………………………;
 57. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400135 Емил Досев Александров – председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Петър Илиев Илиев с ЕГН …………………….;
 58. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400138 Десислава Иванова Стефанова – Филкова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Иван Стоянов Дачев с ЕГН ……………………..;
 59. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400139 Кристиана Стефанова Вакова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Георги Мирославов Костов с ЕГН ………………………;
 60. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400140 Димитър Георгиев Цачев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Марин Мирославов Костов с ЕГН ………………………;
 61. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400144 Полина Здравкова Дичева – зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Искра Иванова Цонева с ЕГН ………………………;
 62. ОСВОБОЖДАВА В СИК № 040400146 Борислав Кънчев Петков – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Денис Миневсиев Мехмедов с ЕГН ………………………..;
 63. Допуска поправка в ЕГН на назначен член в състава на СИК № 040400116 – гр.Килифарево, да се чете както следва:

 Бонка Русева Филипова –ЕГН ………………………... ;

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Шенгюл Хасан Сармахмудова

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:16 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 274 / 27.05.2019

  относно: приемане на протоколи приложение № 85-ЕП-х/ № 85-ЕП-хм от СИК на територията на община Лясковец

 • № 273 / 26.05.2019

  относно: Одобряване промяна на данни от машинно гласуване в СИК 040400123

 • № 272 / 26.05.2019

  относно: жалба вх.№ 516/26.05.2019 г. от упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“

всички решения