Архив избори:
04.04.2021

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица, че актуалните данни към 04.04.2021г за гласоподавателите по общини в обхвата на област Велико Търново са, както следва:

 

Община Брой секции Избиратели по секции общо
Велико Търново 148 72188
Горна Оряховица 69 40385
Елена 25 8077
Златарица 13 3561
Лясковец 17 11056
Павликени 43 20145
Полски Тръмбеш 22 11604
Свищов 55 29072
Стражица 24 11001
Сухиндол 10 2050
Общо: 426 209139
04.04.2021

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица относно избирателната активност към 10:00ч.

 .

Община Брой секции Избиратели по секции общо Активност към 10:00 ч брой Активност към 10:00 ч проценти
Велико Търново 148 72188 6391 8.853%
Горна Оряховица 69 40385 3006 7.443%
Елена 25 8077 708 8.766%
Златарица 13 3561 330 9.267%
Лясковец 17 11056 874 7.905%
Павликени 43 20145 1479 7.342%
Полски Тръмбеш 22 11604 1011 8.713%
Свищов 55 29072 2505 8.617%
Стражица 24 11001 1002 9.108%
Сухиндол 10 2050 212 10.341%
Общо: 426 209139 17518 8.376%
04.04.2021

Съобщение

 

РИК Велико Търново уведомява, че съгласно указание на ЦИК се преустановява гласуването с машини в 04 МИР Велико Търново:

04.04.2021

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица относно избирателната активност към 12:00ч.

 

Община Брой секции Избиратели по секции общо Активност към 12:00 ч брой Активност към 12:00 ч проценти
Велико Търново 148 72188 14105 19.539%
Горна Оряховица 69 40385 8299 20.550%
Елена 25 8077 1758 21.766%
Златарица 13 3561 810 22.746%
Лясковец 17 11056 2142 19.374%
Павликени 43 20145 3871 19.216%
Полски Тръмбеш 22 11604 2370 20.424%
Свищов 55 29072 6917 23.793%
Стражица 24 11001 2314 21.034%
Сухиндол 10 2050 501 24.439%
Общо: 426 209139 43087 20.602%
04.04.2021

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица относно избирателната активност към 17:00ч.

 

Община Брой секции Избиратели по секции общо Активност към 17:00 ч брой Активност към 17:00 ч проценти
Велико Търново 148 72188 31608 43.786%
Горна Оряховица 69 40385 15754 39.010%
Елена 25 8077 3594 44.497%
Златарица 13 3561 1749 49.115%
Лясковец 17 11056 4702 42.529%
Павликени 43 20145 7987 39.648%
Полски Тръмбеш 22 11604 4888 42.123%
Свищов 55 29072 11786 40.541%
Стражица 24 11001 4364 39.669%
Сухиндол 10 2050 884 43.122%
Общо: 426 209139 87316 41.750%
02.04.2021

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица, че ще предоставя следната информация в изборния ден - 04.04.2021 г.:

8.15 ч. информация дали са отворени всички секции в изборния район, работят ли нормално и има ли възникнали проблеми.

10.30 ч., 12.30 ч. и 17.30 ч. - информация за избирателна активност.

20.30 ч. - приключване на изборния ден, както и информация за секциите, в които гласуването продължава след 20:00ч.

30.03.2021

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява всички членове на СИК, че ще бъде извършено online обучение чрез линк, качен на сайта на РИК Велико Търново.
Дати за обучението:

- вторник (30.03.2021г.) от 15:00ч.

За да се присъедините към обучението натиснете тук  

Инструкции:

За предпочитане е да използвате Google Chrome като браузър!

Имате две опции: да изтеглите приложението на Windows или да гледате директно през браузър.
За по-лесно и бързо присъединяване, може да изберете опцията през браузър - "Гледайте в интернет вместо това".След като се присъедините към онлайн приложението на Teams, имате опцията да се впишете с вашите потребителско име и парола на снимка 2 или да се присъедините анонимно.
По-лесният вариант е да изберете опцията "Анонимно присъединяване".

След избиране на една от двете опции би трябвало да сте прибавени в онлайн обучението. Ако има надпис "Събранието на живо не е започнало", моля да изчакате!


 

Обучителен клип за машинно гласуване ТУК

 

30.03.2021

Съобщение

Съобщение до членовете на СИК

Уведомяваме Ви, че получаването на бюлетините и останалите изборни книжа и материали необходими за произвеждането на изборите за народни представители 04.04.2021г. ще се извършва в следните начални часове и графици:

 

Община Велико Търново : може да проверите ТУК

Община Павликени : може да проверите ТУК

Община Сухиндол – начален час - 14:00

Община Полски Тръмбеш – начален час - 13:00

Община Свищов – начален час - 13:00

Община Горна Оряховица: може да проверите ТУК

Община Лясковец – начален час - 11:00

Община Златарица – начален час - 14:00

Община Елена – начален час - 14:00

Община Стражица – начален час - 12:15

26.03.2021

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява всички членове на СИК, че ще бъде извършено online обучение чрез линк, качен на сайта на РИК Велико Търново.
Дати за обучението:
- събота (27.03.2021г.) от 15:00ч
- вторник (30.03.2021г.) от 15:00ч.

За да се присъедините към обучението натиснете тук

И
нструкции:

За предпочитане е да използвате Google Chrome като браузър!

Имате две опции: да изтеглите приложението на Windows или да гледате директно през браузър.
За по-лесно и бързо присъединяване, може да изберете опцията през браузър - "Гледайте в интернет вместо това".След като се присъедините към онлайн приложението на Teams, имате опцията да се впишете с вашите потребителско име и парола на снимка 2 или да се присъедините анонимно.
По-лесният вариант е да изберете опцията "Анонимно присъединяване".

След избиране на една от двете опции би трябвало да сте прибавени в онлайн обучението. Ако има надпис "Събранието на живо не е започнало", моля да изчакате!


 

Обучителен клип за машинно гласуване ТУК

19.03.2021

Съобщение

РИК уведомяна регистрираните ПП и КП, че при подаване на заявление Приложение 40-НС следва да прилагат списък с имената и ЕГН на застъпниците и на технически носител в Excel формат. Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

Списък - застъпници (шаблон)

19.03.2021

Съобщение

РИК уведомяна регистрираните ПП и КП, че при подаване на Приложение 1 към Решение №2149-НС/01.03.2021 следва да прилагат списък на упълномощените представители и на технически носител в Excel формат. Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

Списък - представители (шаблон)

16.03.2021

Съобщение

На основание протоколно решение от 15.03.2021г на ЦИК, РИК обявява предпечатния образец на бюлетината за изборен район Велико Търново.

03.03.2021

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица, че на територията на четвърти МИР са образувани 407 СИК. С решения на Комисията са назначени общо 3303 членове на СИК, разпределени по общини, както следва:

Община СИК 5 члена СИК 7 члена СИК 9 члена Общо секции Общ брой членове
В. Търново 11 42 86 139 1123
Г. Оряховица 1 9 56 66 572
Елена 0 17 8 25 191
Златарица 5 5 3 13 87
Лясковец 0 2 15 17 149
Павликени 2 17 22 41 327
Полски Тръмбеш 0 9 12 21 171
Свищов 4 12 37 53 437
Сухиндол 2 4 2 8 56
Стражица 2 9 13 24 190
02.03.2021

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица, че всички регистрирани в ЦИК партии и коалиции са регистрирали кандидатски листи и в четвърти МИР Велико Търново. Всички 242 каднидати са обобщени в следващата таблица:

 

Пореден №, дата и час на постъпване

Партия, коалиция или инициативен комитет

Пореден номер на кандидата в предложението за регистрацията му

Собствено, бащино, фамилно име на кандидатите

№ на решението за регистрация на РИК Велико Търново

1.  26.02.2021г., 13:50 ч

ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“

 

1.

2.

 

Зорница Панчова Илиева

Даян Валериев Тачев

 

№ 43/26.02.2021г.

№ 43/26.02.2021г.

2.

27.02.2021г.,

9:22 ч.

ПП „НАЦИЯ“

 

1.

 

Симеон Стойчев Симеонов

 

№ 47/01.03.2021г.

3.

27.02.2021г., 11:30

 

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Андрей Иванов Чорбанов

Момчил Кунчев Иванов

Христо Михайлов Дочев

Силвия Маринова Николова

Даниела Димитрова            Попова 

Йордан Манев Николов

Светлозар Иванов Димитров

Цветомил Стефанов            Стефанов

Камелия Георгиева Джанабетска

Диана Петровна Симеонова

Надежда Николаева Николова

Мирела Боянова Желязкова

Станислав Николаев Николов

Ивелин Ванев Иванов

Стефка Петкова Капитанова

Веселин Христов Семерджиев

 

 

№ 49/01.03.2021г.

 

 

4.

27.02.2021г., 13:28

 

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тодор Веселинов Томев

Димитър Маринов Димитров

Кристян Михайлов Иванов

Катрин Ивайлова Симеонова

Катя Петрова Михайлова

Мартин Найденов Николов

 №50/01.03.2021г.

5.

27.02.2021г., 16:47

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

1.

2.

3.

4.

Йордан Богданов Богданов

Селвис Севгин Ибрахим

Христо Николов Христов

Калоян Борисов Йолов

№51/01.03.2021г.

6. 28.02.2021г. 9:20

ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Стоян Иванов Динков

Мариян Тодоров Димитров

Станимир Стефанов Стоянов

Светлана Симеонова Лазарова

Иван Денчев Кънчев

Иван Петров Петров

Иван Цветанов Радойски

Мишел Даниелов Касабов

№52/01.03.2021г.

7. 28.02.2021г.

11:25

ПП

ВМРО - БНД

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Милен Василев Михов

Пенчо Василев Чанев

Юлия Илиева Тонкова

Кирил Асенов Кирилов

Николай  Станчев  Цонев

Мирослав Николов Гълъбов

Магдалена Христова Джикова

Пламен Стефанов Борисов

Евгени  Петков Коев

Ангел  Иванов Генов

Йордан Тодоров Грозданов

Веселина Бойкова Йонева - Йорданова

Йордан Стоянов Минчев

Кирил Георгиев Станчев

Петър Стоянов Зангов

Димитър Илиев Димитров

№53/01.03.2021г.

8. 28.02.2021 12:55

партия "Възраждане на Отечеството"

1.

2.

3.

4.

5.

Юрий  Христов  Янков

ЗАЛИЧЕН

Валентин  Монов  Вълков

Ганчо  Георгиев  Георгиев

Йото  Борисов  Йотов

54/01.03.2021

91/11.03.2021

 

 

 

9

28.02.2021

15:37

партия "  БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ"

1.

2.

3.

4.

5.

Радинка Маринова Дякова

Светлана Кънчева Евтимова

Лора Стефанова Евтимова

Елис Хърфан Ферад

Христо Радославов Куклев

55/01.03.2021

 

10

28.02.2021

16:00

ПАРТИЯ  ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1.

2.

Анастасия Миланова Андреева

Магдалена Десиславова Дамянова

56/01.03.2021

11

28.02.2021

16:18

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1.

2.

3.

Димитър Славчев Савов

Христо Василев Ламбрев

Тодор  Милчев Петров

57/01.03.2021

12

28.02.2021

16:30

ПП „Консервативно Обединение на Десницата“

1.

2.

3.

4.

Светлана Йорданова Георгиева

Ваньо Евгениев Шарков

Румяна Петрова Панайотова

Росен  Илиев             Русев

58/01.03.2021

13

28.02.2021

16:50

ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ

1.

2.

Мирослава Георгиевна Габерова

Любомир Стефанов             Бояджиев

59/01.03.2021

14

01.03.2021

10:10

ПП Републиканци за България

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

Цветан Генчев Цветанов

Стефан Димитров Дойкин

Борислав Адриянов Ангелов

Вероника Александрова Сивриева

Красимир Йорданов Кирилов

Фикред Лютфиев Ферадов

Пламен Маринов Маринов

Пламен Росенов Маринов

Снежана Минчева Стефанова

Мартин Георгиев Димитров

Андрей Маринов Маринов

Александър Цанков Петров

Елка Илиева Петрова

Николай Стефчев Драков

Иван Веселинов Станев

Деян Веселинов Димов

60/01.03.2021

15

01.03.2021

10:10

ГЕРБ-СДС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Костадин Георгиев  Ангелов

Любомира Симеонова Попова

Димитър Стойков Николов

Станислав Иванов Стоянов

Николен Веселинов Стойнов

Георги Петров Недев

Росица Тодорова Димитрова

Илиян Венков Георгиев

Валентин Василев Точков

Детелина Кирилова Борисова

Вероника Михайлова Димова

Венцислав Милков  Георгиев

Цветелин Георгиев  Йорданов

Христо  Евгениев Стоев

Стефан Иванов Бранзелов

Никифор Тодоров Тодоров

61/01.03.2021

16

01.03.2021

10:28

АБВ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Любомир Тодоров Халачев

Севдалина Илиева Димитрова-Енева

Николай Илчев Илиев

Марин Русев Богомилов

Альоша Красимиров Кушлов

Емилян Николов Миланов

Тихомир Симеонов Куков

Иларион Георгиев Златев

62/01.03.2021

17

01.03.2021

11:25

ПП АТАКА

1.

2.

3.

Десислав Славов Чуколов

Огнян Петров Георгиев

Петър Ваков Митев

63/01.03.2021

18

01.03.2021

13:20

БСП

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Явор Руменов Божанков

Весела Николаева Лечева

Анета Кирилова Маноилова-Григорова

Симеон Любенов Вачков

Михаил Тодоров Михалев

Анелия Ангелова Димитрова

Антон Живков Иванов

Катя Атанасова Петрова

Валентин Георгиев Ламбев

Николай Събев Петров

Траяна Стефанова Стоянова

Николай Статев Корчев

Паулина Любомирова Петрова

Емилия Атанасова Жилиева

Красин Благоев Каракоцев

Наталия Владимирова Сотирова

64/01.03.2021

19

01.03.2021

13:30

ПП ПРАВОТО

1.

Денка Димитрова Николова

65/01.03.2021

20

01.03.2021

13:40

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)“

1.

Хриска Георгиева Маркова

66/01.03.2021

21

01.03.2021

13:50

 

"ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ - ВОЛЯ И НФСБ"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Антон Василев Стоев

Георги Колев            Колев

Любен Николов Лалев

Антон Дамянов Ангелчев

Илияна Любенова Миновска

Веселин Маргаритов Марчев

Татяна            Василева Сиракова

Магдалена Стоянова Нейкова

Тервел Димитров Марчев

Александър Данаилов Панев

Красимир Маринов Колев

Димитър Христов Димитров

Атанас Петров Атанасов

Илтер Мухидинов Хилмиев

Севим Сабриева Азизова

Елка Василева Кукова- Нешева

67/01.03.2021

22

01.03.2021

14:45

КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“)“

1.

Господин Тончев Тонев

68/01.03.2021

23

01.03.2021

15:10

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Пламен Панайотов Пасков

Александра Тодорова Трифонова

Милен            Дамянов Анчев

Богомил Ненов Консулов

Митю Николов Димов

Иван Пламенов Георгиев

69/01.03.2021

24. 02.03.2021 09:07

Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Малинка Ангелова Тонова-Иванова

Йордан Антонов Яков

Иван Филипов Иванов 

Петър Божков Владимиров

Веселин Руменов Величков

Ива Енчева Тодоранова

Николай Тодоров Божков

Татяна Христова Георгиева

Катя Василева Петкова

Димитър Антонов Шопов

Радослава Николова Стефанова

Веселин Иванов Драганов

Тодор Иванов Тодоров

Ваня Наумова Джонгова

Светла Живкова Петкова

Иван Тодоров Тодоров

70/02.03.2021

25. 02.03.2021

10:00

ПП МИР

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Симеон Славчев Славчев

Росен Ганчев Андонов

Мартин Петров Янев

Тихомир Божидаров Тодоров

Мирослав Христов Христов

Даниел Христов Радев

Тихомир Георгиев Димитров

Бисер Георгиев Цанков

Димитър Колев Димитров

Галин Захариев Цуцулов

Милко Иванов Милков

Петър Петков Иванов

71/02.03.2021

26. 02.03.2021 11:00

 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Мастън Османов Мастънов

Гюнай Мюмюнов Далоолу

Сунай Хасанов Мунков

Фатме  Билялова Етемова

Мъстън Феимов Еминов

Ивелин Якимов Розинов

Алекбер Исмет Абил

Стефчо Иванов  Алипиев

Атанас Дончев Бъчваров

Федя Зафиров Дервишев

Санер Гюнай Узунали

Елеонора Бориславова Марева

Ердинч Басри Хюсеин

Едиз Ниязиев Акифов

Ипек Синан Рушидова

72/02.03.2021

27.

02.03.2021

12:06

Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Калоян Милков Янков

Людмила Николаева Илиева

Мавроди Евстатиев Калейнски

Любомир       Христов Марков

Елена  Светославова Чамуркова

Константин Валентинов Ангелов

Димитър Красимиров Петрушев

Сева Тони Памукчиева

Владислав Димитров Иванов

Стелиян Красимиров Маджаров

Ивайло Владимиров Вълчев

Светлозар Методиев Влайков

Христо Димитров Димитров

Елена  Стоянова Димитрова

Даниел Михайлов Неделчев

Цветозар Илиев Цачев

73/02.03.2021

28.

02.03.2021

12:41

ПП "Глас Народен"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мариета Йорданова Гвоздиева

Даниел Сашев Пулов

Росен Маринов Костов

Свилен Величков Христов

Дилян Димитров Маринов

Генчо Христов Цонев

Моника Младенова Константинова

75/02.03.2021

29.

02.03.2021

12:52

"Граждани от протеста"

1.

2.

Ермак Тодоров Димов

Радослав Тодоров Радински

76/02.03.2021

30.

02.03.2021

13:07

Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Юлиан Христов Войнов

Цветомир Емилов Енев

Силвия Тодорова Кирилова

Виолета Иванова Блажева

Пламен Петков Христов

Цанко Димитров Момъков

Васил Божанов Трифонов

Елена Василева Маринова

Нина Василева Петрова - Дянкова

Петя Тодорова Иванова

Маргарита Ганева Косева

Мирослав Николаев Паничаров

Антон Георгиев Семерджиев

Даниела Димитрова Жабилова

Александър Венциславов Върбанов

77/02.03.2021

18.02.2021

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица, че към заявлението за регистрация на кандидатските листи, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 04.04.2021г. следва да представят и приложение №1 към решение №2002 от 09.02.2021г.

Образец в excel формат: 

Таблица Приложение № 1 към Решение № 2002НС от 09.02.2021г. На ЦИК 
ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име Партия/Коалиция/Независим
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

 

още съобщения

Календар

Решения

  • № 409 / 05.04.2021

    относно: анулиране на потвърдена разписка №04008021, поради грешен фабричен номер

  • № 408 / 05.04.2021

    относно: анулиране на разписки

  • № 407 / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена разписка 04034029, поради сгрешени данни.

всички решения