Заседания

Заседание от дата 17.05.2024 от 17:10 часа.

Решения

№ 99 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 64/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 98 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Определяне брой на ПСИК на територията на община Сухиндол, определяне единна номерация и назначаване членове ПСИК

№ 97 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 64/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 96 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 68/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 95 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 63/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 94 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 67/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 93 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 66/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 92 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Свищов

№ 91 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Павликени

№ 90 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Горна Оряховица

№ 89 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

№ 88 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Горна Оряховица

№ 87 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Свищов

№ 86 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Лясковец

№ 85 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Елена

№ 84 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Павликени

№ 83 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 68/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения