Заседания

Заседание от дата 15.05.2024 от 17:05 часа.

Решения

№ 82 / 15.05.2024

ОТНОСНО : определяне на представители на РИК Велико Търново за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Великотърновски многомандатен изборен район и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

№ 81 / 15.05.2024

ОТНОСНО : Утвърждаване на графичен файл за предпечатен образец на бюлетините за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители и тираж на бюлетините

№ 80 / 15.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

№ 79 / 15.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 60/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 78 / 15.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 68/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 77 / 15.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Павликени

№ 76 / 15.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

№ 75 / 15.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 71/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 74 / 15.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

Календар

Решения

  • № 278 / 03.04.2023

    относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя

  • № 277 / 03.04.2023

    относно: Дефектирали бюлетини в СИК №041300005

  • № 276 / 03.04.2023

    относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя

всички решения