05.11.2016

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица и медиите, че на 6.11.2016г. ще оповестява  следната информация както следва:

 •  8.30 ч. – информация открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове;
 •  10.30 ч.,  13.30 ч. и  17.30 ч.-информация относно броя на гласувалите към тези часове;
 •  20.30 ч. –информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20.00 ч.

 

04.11.2016

Съобщение

РИК уведомява заинтересованите лица, че на територията на изборен район 04 Велико Търново, ЦИК е определила следните секции с възможност за машинно гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката:

Район № 04 – Велико Търново, гр. Велико Търново

54.

040400019

55.

040400020

56.

040400021

57.

040400022

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

58.

040400030

59.

040400031

60.

040400032

61.

040400033

 ОУ „П. Р. Славейков“

62.

040400048

63.

040400049

64.

040400050

Дворец на културата и спорта „В. Левски“

Район № 04 – Велико Търново, гр. Горна Оряховица

65.

040600029

66.

040600030

ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“, ул. „Н. Петров“ 3 

Район № 04 – Велико Търново, гр. Полски Тръмбеш

67.

042600002

68.

042600003

Ритуална зала на общината, ул. „Черно море“ 4

 

04.11.2016

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица, че на територията на изборен район 04 Велико Търново са разкрити 420 секции. От тях дванадесет секции са в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и за задържане, както следва:


Община Павликени:

 • №15 – МБАЛ Павликени
 • №45 – Дом за стари хора – с. Караисен

Община Сухиндол:

 • №10 – Дом за възрастни хора с деменция с. Горско косово

Община Горна Оряховица:

 • №47 – МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ул. „Отец Паисий“ №72

Община Свищов:

 • №17 – МБАЛ

Община Велико Търново:

 • №82 – Дом за стари хора „Венета Ботева“
 • №143 – МОБАЛ – Нова болница
 • №144 – МОБАЛ – Стара болница
 • №145 – "Комплексен онкологичен център - В. Търново "ЕООД
 • №146 – Областен диспансер за пневмо-физиатрични заболявания със стационар (ОДПФЗС) – „Света гора“
 • №147 – Център за психично здраве
 • №149 – Следствен арест.

В общия брой секции са включени и два броя подвижни избирателни секции, а именно:

 • Община Велико Търново – 040400150
 • Община Сухиндол – 043200009

 

04.11.2016

Съобщение

 РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица, че към 04.11.2016г. 19.30ч. разкритите секции в област Велико Търново са 419, както следва:

 

ОБЩИНА 9 БР.  ЧЛЕНОВЕ ОБЩО ХОРА 7 БР. ЧЛЕНОВЕ ОБЩО ХОРА 5 БР. ЧЛЕНОВЕ ОБЩО ХОРА ОБЩ БРОЙ СЕКЦИИ В ОБЩИНА ОБЩО ХОРА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 93 837 32 224 20 100 145 1161
ЕЛЕНА 8 72 13 91 4 20 25 183
СТРАЖИЦА 13 117 10 70 1 5 24 192
ЗЛАТАРИЦА 3 27 4 28 6 30 13 85
СВИЩОВ 42 378 10 70 3 15 55 463
ЛЯСКОВЕЦ 15 135 2 14 0 0 17 149
ГОРНА ОРЯХОВИЦА 57 513 8 56 2 10 67 579
ПАВЛИКЕНИ 25 225 15 105 2 10 42 340
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 13 117 8 56 0 0 21 173
СУХИНДОЛ 3 27 1 7 6 30 10 64
ОБЩ БРОЙ СЕКЦИИ В ОБЛАСТТА 272 2448 103 721 44 220 419 3389
30.10.2016

Съобщение

  Районна избирателна комисия Велико Търново ОПОВЕСТЯВА мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Област Велико Търново по общини, както следва :

 1. Община Велико Търново

 

- специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването  - секция № 040400075 гр.Велико Търново, СУ "Вела Благоева"; секция № 040400084 гр.Велико Търново – ЦДГ „Ивайло“ /кв.Картала/; секция № 040400121 – ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Дебелец; секция № 040400107 с.Самоводене, ОУ"Христо Смирненски". 

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден за гр.Велико Търново тел. 062/619119 и адрес за заявки за оказване на помощ: гр.Велико Търново, пл. „Майка България" № 2.

- дата и час за приемане на заявките - в рамките на изборния ден.

 

 1. Община Елена

 

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 041300002 гр.Елена, ул."Йеромонах Йосиф Брадати" № 36 – Център за подкрепа за личностно развитие /бивш Общински детски комплекс/;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0651/6261; 0879101416; 0879101457; 

 

3.Община Горна Оряховица

 

- специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 040600004 гр.Горна Оряховица, Клуб на пенсионера ул."Вичо Грънчаров" № 19, секция № 040600005 гр. Горна Оряховица, І СОУ "Г.Измирлиев", ул."Ангел Кънчев" № 17 - стар физкултурен салон, секция № 040600014 Клуб на инвалида ул."Патриарх Евтимий" № 4, секция № 040600016 гр.Горна Оряховица, Дирекция „СП" - фоайе ул."Патриарх Евтимий" № 5 и секция № 040600025 гр.Горна Оряховица, Туристически информационен център /сградата на Общината /, пл."Георги Измирлиев" № 5.

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден 0618- 2 21 50 и адрес за заявки: пл."Георги Измирлиев" № 5, сградата на Община Горна Оряховица;

- дата и час за приемане на заявките - в рамките на изборния ден.

 

 

 

4.Община Павликени


- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 042200012, гр.Павликени, ул."Христо Смирненски" 11, клуб на „Сдружение на хората с увреждания" - Общински пазар
- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0610/5-35-11 и 0610/ 5 13 45 и адрес за заявки: гр.Павликени, бул."Руски" № 4 - Дежурен по общински съвет за сигурност;

- дата и час за приемане на заявките -. в рамките на изборния ден.

 

5.Община Свищов


- специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 042800003, адрес: гр.Свищов, ОУ „Филип Сакелариевич", ул. „Алеко Константинов" № 24 и секция № 042800088, адрес: гр.Свищов, Център за професионално обучение ул. „Княз Борис I" № 1

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0631 -6 06 70

- дата и час за приемане на заявките - в изборния ден от 08.00 часа до 18.00 часа.


6.Община Стражица

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 043100003, гр.Стражица -СОУ „Ангел Каралийчев";
- дата и час за приемане на заявките - от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа в работните дни на администрацията и от 07.00 часа до 18.00 часа в изборния ден на дежурни телефони както следва:

 

Асеново- 06165 46-20; 0878961426;

Балканци- 061607 320; 0878961425;

Благоево- 06169 22-20; 0878961424;

Бряговица- 06164 22-20; 0879118821;

Виноград- 06166 26-21;

Владислав- 061606 220;

Горски Сеновец- 061608 320;

Кавлак – 0877840114;

Камен - 061632402; 0879540346;

 


Кесарево - 061672416; 0879118801;

Лозен - 061603 220;

Мирово - 0079540270; 0878961419; 

Нова Върбовка - 06163 20-50; 0879985530;

Ново Градище - 0879535904; 0878961450; 

Николаево - 06163 24-78; 0879118819;

Сушица - 06168 26-20; 0878961435;

Царски Извор - 061602 239; 0878961433;

Стражица - 06161 25-68 / 43-00; 


 
7.Община Полски Тръмбеш

 

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 042600002 гр.Полски Тръмбеш, ул."Черно море" № 4 /Ритуалната зала на Общината/;

- дата и час за приемане на заявките – в рамките на изборния ден.

- телефон за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 06141 / 4141, 06141/ 4124.


8.Община Златарица

 

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 041400003 гр.Златарица, ул."Димитър Палев" № 3;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0615/35472, 0615/35631


9.Община Лясковец

 

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 042000009 гр.Лясковец, Корпус ІІ на СОУ "Максим Райкович", стая № 103, ул."Манастирска"1;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден -0619/22055 - Община Лясковец и 0619/22095 - избирателната секция и адрес за заявки: Община Лясковец, пл."Възраждане" I;

- дата и час за приемане на заявките - в рамките на изборния ден.


10.Община Сухиндол


- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 043200001 гр.Сухиндол, СОУ "Св. Климент Охридски" /ул."Росица" № 78/;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден - 06136/2912

- дата и час за приемане на заявките - от 07.00 часа до 19.30 часа на изборния ден.

Пред горепосочените секции да се сложат обозначителни знаци, посочени в Решение № № 3563 – ПВР/НР/ 21.09.2016г.. на ЦИК София.

28.10.2016

Съобщение

Съобщение 

Централна избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите  тук (https://www.cik.bg/bg/edu/sik2016video ) .

19.10.2016

Съобщение

Районната избирателна комисия Велико Търново уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент  на 06 ноември 2016 год., че при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници, следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016 год., на ЦИК, с което могат да се запознаят от следния хиперлинк:

За улеснение на партиите, коалициите и инициативните комитети, към настоящото съобщение се прилагат необходимите за регистрацията на застъпници и заместващи застъпници изборни книжа.

19.10.2016

Съобщение

 

Районната избирателна комисия Велико Търново уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент  на 06 ноември 2016 год., и/или регистрирани за участие по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум на 06 ноември 2016 год., че при подаване на документи за регистрация на свои упълномощени представители, следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 3718-ПВР/НР от 04.10.2016 год., на ЦИК, изменено и допълнено с Решение № 3769-ПВР/НР от 11 октомври 2016 год., с които могат да се запознаят от следните хиперлинкове:


Решение № 3718-ПВР/НР от 04.10.2016 год. на ЦИК

Решение № 3769-ПВР/НР от 11 октомври 2016 год на ЦИК

 

28.09.2016

Съобщение - брой членове на всяка СИК

Районна избирателна комисия Велико Търново уведомява заинтересованите лица, че със свои решения №14, 15, 16,17,18,19, 20, 21 и 22 до 23, всички от 21.09.2016г. и №24/28.09.2016г. са определени броя на членове на всяка СИК на територията на област Велико Търново, като данните са обобщени в следната таблица:

ОБЩИНА

9 БР.  ЧЛЕНОВЕ

7 БР. ЧЛЕНОВЕ

5 БР. ЧЛЕНОВЕ

ОБЩ БРОЙ СЕКЦИИ В ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

93

32

21

146

ЕЛЕНА

8

13

4

25

СТРАЖИЦА

13

10

1

24

ЗЛАТАРИЦА

3

4

6

13

СВИЩОВ

42

10

3

55

ЛЯСКОВЕЦ

15

2

0

17

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

57

8

2

67

ПАВЛИКЕНИ

25

15

3

43

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

13

8

0

21

СУХИНДОЛ

3

1

4

8

ОБЩ БРОЙ СЕКЦИИ В ОБЛАСТТА

272

103

44

419

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 296 / 13.11.2016

  относно: сигнал за извършени изборни нарушения

 • № 295 / 13.11.2016

  относно: сигнал за извършени изборни нарушения

 • № 294 / 13.11.2016

  относно: Промени в състави на СИК в Област Велико Търново.

всички решения