Заседания

Заседание от дата 09.06.2024 от 19:10 часа.

Заседание от дата 09.06.2024 от 15:45 часа.

Заседание от дата 09.06.2024 от 14:58 часа.

Заседание от дата 09.06.2024 от 09:15 часа.

Заседание от дата 08.06.2024 от 17:25 часа.

Заседание от дата 08.06.2024 от 11:00 часа.

Заседание от дата 07.06.2024 от 17:10 часа.

Заседание от дата 06.06.2024 от 17:05 часа.

Заседание от дата 05.06.2024 от 17:30 часа.

Заседание от дата 04.06.2024 от 17:15 часа.

Заседание от дата 03.06.2024 от 17:15 часа.

Заседание от дата 31.05.2024 от 17:15 часа.

Заседание от дата 30.05.2024 от 17:10 часа.

Заседание от дата 28.05.2024 от 19:25 часа.

Заседание от дата 28.05.2024 от 12:00 часа.

Заседание от дата 24.05.2024 от 12:30 часа.

Заседание от дата 21.05.2024 от 17:10 часа.

Заседание от дата 20.05.2024 от 17:10 часа.

Заседание от дата 17.05.2024 от 17:10 часа.

Заседание от дата 15.05.2024 от 17:05 часа.

Календар

Решения

  • № 315 / 11.06.2024

    относно: анулиране на потвърдена разписка № 04053028, поради грешен фабричен номер

  • № 314 / 10.06.2024

    относно: Анулиране на потвърдена разписка 04032012, поради сгрешени данни.

  • № 313 / 10.06.2024

    относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, в която не може да се установи вота на избирателя

всички решения