Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 279
Велико Търново, 26.03.2017

ОТНОСНО: постъпили жалби от Свилен Миладинов Колев – член на СИК

№040400008, Иваничка Стефанова Колева  – член на СИК №040400003, Елка Христова Оливерова - член на СИК №040400011, Десислава Иванова Николова - член на СИК №040400049, Мариян Данаилов Джамбазов - член на СИК №040400013, Снежана Стефанова Карадачева - член на СИК №040400023, Петя Стойчева Хинева – Драгостинова  - член на СИК №040400025,  Стела Николаева Бонева  - член на СИК №040400044, Яшар Яшаров - член на СИК №040400009, Венета Димитрова Бърдарова – член СИК №040400020 ,

В РИК – Велико Търново са постъпили жалби  от постъпили жалби от Свилен Миладинов Колев – член на СИК №040400008, Иваничка Стефанова Колева  – член на СИК №040400003, Елка Христова Оливерова - член на СИК №040400011, Десислава Иванова Николова - член на СИК №040400049, Мариян Данаилов Джамбазов - член на СИК №040400013, Снежана Стефанова Карадачева - член на СИК №040400023, Яшар Яшаров - член на СИК №040400009 заведени съответно с вх. №№  481 от 26.03.2017г., 482 от 26.03.2017г., 484 от 26.03.2017г., 483 от 26.03.2017г., 486 от 26.03.2017г., 488 от 26.03.2017г., 489 от 26.03.2017г, 490 от 26.03.2017г, 484 от 26.03.2017г., 496 от 26.03.2017г.,  494 от 26.03.2017г. срещу Решение № 211 от 23.03.2017г. на РИК – Велико Търново.

В жалбите от 26.03.2017г. се твърди, че горепосочените членове на СИК са освободени без тяхно съгласие знание и съгласие, както и без да са подавали декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 51, ал. 2 и на тяхно място са назначени други лица. С Решение № 211 от 23.03.2017г. РИК – Велико Търново е освободила жалбоподателите като членове на СИК въз основа на  постъпило предложение от упълномощен представител на КП „България без цензура“, с което е поискано.

След извършена служебна проверка на РИК – В.Търново е установено, че горепосочените  лица  са назначени за членове на СИК съотв. с номера: Свилен Миладинов Колев – член на СИК №040400008, Иваничка Стефанова Колева  – член на СИК №040400003, Елка Христова Оливерова - член на СИК №040400011, Десислава Иванова Николова - член на СИК №040400049, Мариян Данаилов Джамбазов - член на СИК №040400013, Снежана Стефанова Карадачева - член на СИК №040400023, Петя Стойчева Хинева – Драгостинова  - член на СИК №040400025, Стела Николаева Бонева  - член на СИК №040400044, Яшар Яшаров - член на СИК №040400009, Венета Димитрова Бърдарова – член СИК №040400020 с Решение 44 - НС от 21.02.2017г. на РИК – Търново. С Решение № 211 - НС/23.03.2017г. същите са освободени от заеманите от тях длъжности в съответните СИК.

РИК – Велико Търново, след като се запозна с жалбите, намира, че същите са процесуално допустими и са подадени от лица с правен интерес. С Решение №  4638-НС от  25.03.2017г. на ЦИК  Решение № 211 от 23.03.2017г. на РИК – Велико Търново е частично отменено по отношение определени лица, подали жалби до ЦИК на 24.03.2017г.  срещу цитираното решение, тъй като към предложението на КП " България без цензура“ не са приложени писмени заявления от жалбоподателите, че желаят да бъдат освободени като членове и зам.-председател на СИК. Централната избирателна комисия приема в случая  липсват данни за наличие на някоя от хипотезите на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от ИК, която препраща към чл. 72, ал. 1, т. 5 от ИК за освобождаване на жалбоподателите. Решенията на ЦИК са задължителни за Районните избирателни комисии.

С оглед кратките срокове за произнасяне в изборния ден и предвидената възможност РИК – Велико Търново да приложи хипотезата на отзив на основание чл. 91 от АПК и при положение, че решението на РИК – Велико Търново не е влязло в сила, то комисията упражнява правото си да преразгледа въпроса, като в посочения случай изменя постановеният административен акт,

С оглед изложеното, Районна избирателна комисия – Велико Търново, на основание чл. 72, ал.1, т.20 във връзка с  чл. 91, ал. 1 от АПК

 

                                                                         Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ СВОЕ РЕШЕНИЕ № 211- НС/21.03.2017г. в частта относно:

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400003 Иваничка Стефанова Колева - член и НАЗНАЧАВА Йордан Маринов Нешев, ЕГН-
 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400008 Свилен Миладинов Колев – член и НАЗНАЧАВА Стефания Валентинова Халваджиева, ЕГН-
 3. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400011 Елка Христова Оливерова, - член и НАЗНАЧАВА Мирослав Петров Георгиев, ЕГН-
 4. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400013 Мариян Данаилов Джамбазов – член и НАЗНАЧАВА Валентин Йорданов Халваджиев, ЕГН-
 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400023 Снежана Стефанова Карадачева – член и НАЗНАЧАВА Енчо Бисеров Йонов, ЕГН-
 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400038 Татяна Пенчева Кънчева – член и НАЗНАЧАВА Здравко Борисов Желязков, ЕГН-
 7. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400049 Десислава Калинова Николова – член и НАЗНАЧАВА Иван Росенов Стефанов, ЕГН-
 8. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400025 Петя Стойчева Хинева-Драгостинова - член и НАЗНАЧАВА Славена Андрианова Станева, ЕГН-
 9. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400044 Стела Николаева Бонева - член и НАЗНАЧАВА Даяна Руменова Димитрова, ЕГН-
 10. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400009 Яшар Назифов Яшаров – член и НАЗНАЧАВА Даниел Петров Георгиев, ЕГН –
 11. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400020 Венета Димитрова Бърдарова – член и НАЗНАЧАВА Владимир Владимиров Минев, ЕГН-

            Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване / публикуване, пред ЦИК - гр.София.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 28.03.2017 в 17:17 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 281 / 29.03.2017

  относно: Жалба от Татяна Иванова, Цанка Трухчева, Десислава Дянкова, Костадин Хубанов, Стефка Атанасова, Юлия Павлова-Недева, Стефка Атанасова –част от състав на СИК № 040400067 против Ана Костадинова –секретар в СИК № 040400067

 • № 280 / 26.03.2017

  относно: Жалба от Сева Памукчиева – представител на КП „Да България“

 • № 279 / 26.03.2017

  относно: постъпили жалби от Свилен Миладинов Колев – член на СИК

всички решения