Състав на РИК Велико Търново

Председател

 1. Десислава Стефанова Йонкова

Зам. председатели

 1. Виктор Добромиров Лясков
 2. Шенгюл Хасан Сармахмудова

Секретар

 1. Христо Здравков Данев

Членове

 1. Иван Тихомиров Млъзев
 2. Ивета Стоянова Кабакчиева
 3. Йорданка Владимирова Христова
 4. Красимира Илиева Петрова
 5. Людмила Йорданова Николова-Кернова
 6. Милен Христов Павлов
 7. Николай Красимиров Илиев
 8. Николина Красимирова Митева
 9. Силвия Дечева Дечева

Календар

Решения

 • № 252 / 24.03.2017

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на Общинa Велико Търново

 • № 251 / 24.03.2017

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на Общинa Велико Търново

 • № 250 / 24.03.2017

  относно: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети

всички решения