Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 48
Велико Търново, 01.03.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на Община Велико Търново

Постъпило е предложение от Кмета на Община Велико Търново за назначаване съставите на СИК на територията на Община Велико Търново, заведено под № 74/27.02.2021 г. във входящия регистър на РИК Велико Търново.

Към предложението са представени: 1. Писмено предложение за състава на  139 бр. секционни избирателни комисии на територията на общината, заедно със списък на резервни членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка; 2. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите от 22.02.2021 г; 3. Копие от съобщението и писмата до председателите на партиите и коалициите за участие в консултациите за определяне съставите на СИК. 4. Поименни предложения на партиите и коалициите от партии за съставите на СИК, ведно със списък на заместващите лица/резервни членове/. 5. Копия на удостоверенията за актуално правно състояние на партиите издадени не по-рано от 14.01.2021 г., заверено от участващите в консултациите лица, съответно  копия от решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 45-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; 6. Пълномощни от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

       Всички представени документи бяха подробно разгледани и проверени. Същите отговарят на изискванията, предвидени за провеждане на консултации, съгласно чл.91, ал.4 и ал.5 от ИК и Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на Централна избирателна комисия.

Налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционните избирателни комисии на територията на Община Велико Търново, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, РИК- Велико Търново 

 

Р Е Ш И:

 

            НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии в Община Велико Търново, предложен от кмета на Община Велико Търново, съгласно Приложение № 1, съдържащо номера на съответната СИК, населеното място,  разпределението на местата в ръководството на СИК, броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция и имената на назначените членове.

        УТВЪРЖДАВА списък на резервни членове, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Шенгюл Хасан Сармахмудова

* Публикувано на 01.03.2021 в 17:56 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 409 / 05.04.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка №04008021, поради грешен фабричен номер

 • № 408 / 05.04.2021

  относно: анулиране на разписки

 • № 407 / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена разписка 04034029, поради сгрешени данни.

всички решения