Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване

СИК №Населено мястоАдрес
040400001гр.Велико ТърновоПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "Т.ТЪРНОВСКИ"/КВ. "АСЕНОВ"/
040400002гр.Велико ТърновоЧИТАЛИЩЕ Н.МИХАЙЛОВСКИ, УЛ. СЛИВНИЦА 6/КВ.СВЕТА ГОРА/
040400003гр.Велико ТърновоКЛУБ НА УЛ.Т.ТЪРНОВСКИ 27
040400004гр.Велико ТърновоКЛУБ НА УЛ.Т.ТЪРНОВСКИ 27
040400006гр.Велико ТърновоПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
040400007гр.Велико ТърновоСТАРОПРЕСТОЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА
040400008гр.Велико ТърновоВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, V-ТИ КОРПУС
040400009гр.Велико ТърновоКЛУБ НА УЛ.ПОП МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ 13
040400010гр.Велико ТърновоОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
040400011гр.Велико ТърновоЧИТАЛИЩЕ П.Р.СЛАВЕЙКОВ,УЛ.ПОБОРНИЧЕСКА 40
040400012гр.Велико ТърновоОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
040400013гр.Велико ТърновоПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ Д-Р В.БЕРОН
040400014гр.Велико ТърновоПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ Д-Р В.БЕРОН
040400015гр.Велико ТърновоВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, V-ТИ КОРПУС
040400016гр.Велико ТърновоКЛУБ НА УЛ.МАРНО ПОЛЕ 14
040400017гр.Велико ТърновоЧИТАЛИЩЕ ИСКРА
040400018гр.Велико ТърновоЧИТАЛИЩЕ ИСКРА
040400019гр.Велико ТърновоОУ СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
040400020гр.Велико ТърновоОУ СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
040400021гр.Велико ТърновоОУ СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
040400022гр.Велико ТърновоОУ СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
040400023гр.Велико ТърновоЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ"
040400024гр.Велико ТърновоЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ"
040400025гр.Велико ТърновоЦДГ ИВАЙЛО, КВ. КАРТАЛА
040400026гр.Велико ТърновоЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ"
040400027гр.Велико ТърновоПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
040400028гр.Велико ТърновоОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ
040400029гр.Велико ТърновоОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ
040400030гр.Велико ТърновоОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ
040400031гр.Велико ТърновоОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ
040400032гр.Велико ТърновоОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ
040400033гр.Велико ТърновоОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ
040400034гр.Велико ТърновоЦДГ ИВАЙЛО, КВ. КАРТАЛА
040400035гр.Велико ТърновоЦДГ ИВАЙЛО, КВ. КАРТАЛА
040400036гр.Велико ТърновоОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ
040400037гр.Велико ТърновоОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ
040400038гр.Велико ТърновоОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ
040400039гр.Велико ТърновоПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
040400040гр.Велико ТърновоПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
040400041гр.Велико ТърновоЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ"
040400042гр.Велико ТърновоЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ"
040400043гр.Велико ТърновоОУ БАЧО КИРО
040400044гр.Велико ТърновоПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
040400045гр.Велико ТърновоОУ БАЧО КИРО
040400046гр.Велико ТърновоОУ БАЧО КИРО
040400047гр.Велико ТърновоОУ БАЧО КИРО
040400048гр.Велико ТърновоДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА В.ЛЕВСКИ
040400049гр.Велико ТърновоДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА В.ЛЕВСКИ
040400050гр.Велико ТърновоДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА В.ЛЕВСКИ
040400051гр.Велико ТърновоСУ ЕМ.СТАНЕВ
040400052гр.Велико ТърновоСУ ЕМ.СТАНЕВ
040400053гр.Велико ТърновоБИБЛИОТЕКА НА УЛ."СИМЕОН ВЕЛИКИ"№7
040400054гр.Велико ТърновоБИБЛИОТЕКА НА УЛ.."СИМЕОН ВЕЛИКИ" №7
040400055гр.Велико ТърновоПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА А.С.ПОПОВ
040400056гр.Велико ТърновоКЛУБ НА УЛ.ОБОРИЩЕ 10, ВХ.Г
040400057гр.Велико ТърновоСУ ЕМ.СТАНЕВ
040400058гр.Велико ТърновоСУ ЕМ.СТАНЕВ
040400059гр.Велико ТърновоПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА А.С.ПОПОВ
040400060гр.Велико ТърновоСУ Г. ЖИВКОВ/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400061гр.Велико ТърновоСУ Г. ЖИВКОВ/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400062гр.Велико ТърновоСУ Г. ЖИВКОВ/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400063гр.Велико ТърновоСУ Г. ЖИВКОВ/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400064гр.Велико ТърновоСУ Г. ЖИВКОВ/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400065гр.Велико ТърновоСУ Г. ЖИВКОВ/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400066гр.Велико ТърновоСУ ВЕЛА БЛАГОЕВА/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400067гр.Велико ТърновоСУ ВЕЛА БЛАГОЕВА/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400068гр.Велико ТърновоСУ ВЕЛА БЛАГОЕВА/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400069гр.Велико ТърновоСУ ВЕЛА БЛАГОЕВА/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400070гр.Велико ТърновоСУ ВЕЛА БЛАГОЕВА/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400071гр.Велико ТърновоСУ ВЕЛА БЛАГОЕВА/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400072гр.Велико ТърновоСУ ВЕЛА БЛАГОЕВА/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400073гр.Велико ТърновоСУ ВЕЛА БЛАГОЕВА/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400074гр.Велико ТърновоСУ ВЕЛА БЛАГОЕВА/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400075гр.Велико ТърновоСУ ВЕЛА БЛАГОЕВА/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400076гр.Велико ТърновоСУ ВЕЛА БЛАГОЕВА/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400077гр.Велико ТърновоСУ ВЕЛА БЛАГОЕВА/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400078гр.Велико ТърновоСУ ВЛ.КОМАРОВ/КВ. "ЧОЛАКОВЦИ"/
040400079гр.Велико ТърновоСУ ВЛ.КОМАРОВ/КВ. "ЧОЛАКОВЦИ"/
040400080гр.Велико ТърновоСУ ВЛ.КОМАРОВ/КВ. "ЧОЛАКОВЦИ"/
040400081гр.Велико ТърновоСУ ВЛ.КОМАРОВ/КВ. "ЧОЛАКОВЦИ"/
040400083гр.Велико ТърновоСУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА"/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400084гр.Велико ТърновоЦДГ "ИВАЙЛО"/КВ. КАРТАЛА/
040400085гр.Велико ТърновоДГ "СЛЪНЧЕВ ДОМ"
040400086гр.Велико ТърновоОУ "БАЧО КИРО"
040400087гр.Велико ТърновоДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
040400088гр.Велико ТърновоДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
040400089гр.Велико ТърновоБИБЛИОТЕКА НА УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" №7
040400090гр.Велико ТърновоСУ "В. БЛАГОЕВА"/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400091гр.Велико ТърновоСУ "В. БЛАГОЕВА"/КВ. "БУЗЛУДЖА"/
040400092гр.Велико ТърновоСУ ВЛ.КОМАРОВ/КВ. "ЧОЛАКОВЦИ"/
040400095гр.ДебелецДГ "ПЛАМЪЧЕ"
040400096с.ВодолейЗАЛА НА КМЕТСТВОТО
040400102с.РесенКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА
040400103с.РесенОУ ХР.БОТЕВ
040400104с.РесенОУ ХР.БОТЕВ
040400106с.СамоводенеОУ ХР.СМИРНЕНСКИ
040400107с.СамоводенеОУ ХР.СМИРНЕНСКИ
040400108с.СамоводенеОУ ХР.СМИРНЕНСКИ
040400111с.ЛеденикНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПОУКА-1920"
040400112с.ШемшевоНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАПРЕДЪК-1911"
040400117с.Ново селоМНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА (БИВША СТОЛОВА НА КМЕТСТВОТО)
040400120с.БеляковецНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1907"
040400121гр.ДебелецОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН
040400122гр.ДебелецОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН
040400123гр.ДебелецДГ "ПЛАМЪЧЕ"
040400124гр.ДебелецКЛУБ НА ИНВАЛИДА И ПЕНСИОНЕРА
040400126с.ПчелищеНАРОДНА ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1904"
040400128с.ПрисовоНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1928"
040400130гр.КилифаревоОУ НЕОФИТ РИЛСКИ
040400131гр.КилифаревоОУ НЕОФИТ РИЛСКИ
040400132гр.КилифаревоОУ НЕОФИТ РИЛСКИ
040600002гр.Горна ОряховицаСУ Г.ИЗМИРЛИЕВ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 17
040600004гр.Горна ОряховицаКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ.В.ГРЪНЧАРОВ 19
040600005гр.Горна ОряховицаСУ Г.ИЗМИРЛИЕВ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 17
040600006гр.Горна ОряховицаСУ Г.ИЗМИРЛИЕВ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 17
040600007гр.Горна ОряховицаМЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ.М.ТОДОРОВ 5
040600008гр.Горна ОряховицаСПОРТНА ЗАЛА, УЛ.В.АПРИЛОВ 26
040600009гр.Горна ОряховицаОУ"ИВАН ВАЗОВ" УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №40 В
040600010гр.Горна ОряховицаМЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ.М.ТОДОРОВ 5
040600011гр.Горна ОряховицаКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ.П.ЕВТИМИЙ 5
040600012гр.Горна ОряховицаОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ УЛ. В.АПРИЛОВ №50
040600013гр.Горна ОряховицаОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ УЛ. В.АПРИЛОВ №50
040600014гр.Горна ОряховицаКЛУБ НА ИНВАЛИДА, УЛ.П.ЕВТИМИЙ 4
040600015гр.Горна ОряховицаКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ.П.ЕВТИМИЙ 5
040600016гр.Горна ОряховицаДАСП, УЛ.П.ЕВТИМИЙ 5
040600018гр.Горна ОряховицаДКЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ №72
040600019гр.Горна ОряховицаПОМЕЩЕНИЕ ДО СГРАДАТА НА МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ 72
040600020гр.Горна ОряховицаДКЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ №72
040600021гр.Горна ОряховицаДКЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ №72
040600022гр.Горна ОряховицаСУ "ВИЧО ГРЪНЧАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ"№6
040600024гр.Горна ОряховицаСАЛОН НА ЗАХАРНИ ЗАВОДИ, УЛ.СВ.КН.БОРИС ПЪРВИ 29
040600025гр.Горна ОряховицаСГРАДА В ДВОРА НА ОБЩИНАТА ПЛ. "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" №5
040600026гр.Горна ОряховицаСУ"ВИЧО ГРЪНЧАРОВ" УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №6
040600028гр.Горна ОряховицаОУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ.ИВАН ВАЗОВ 40 В
040600029гр.Горна ОряховицаПГЕЕ "М.В.ЛОМОНОСОВ",УЛ.Н.ПЕТРОВ 31
040600030гр.Горна ОряховицаПГЕЕ "М.В.ЛОМОНОСОВ", УЛ.Н.ПЕТРОВ 31
040600031гр.Горна ОряховицаПГЕЕ "М.В.ЛОМОНОСОВ" УЛ.Н.ПЕТРОВ 31
040600032гр.Горна ОряховицаПТГ В.ЛЕВСКИ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 27
040600033гр.Горна ОряховицаПТГ В.ЛЕВСКИ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 27
040600035гр.Горна ОряховицаПТГ В.ЛЕВСКИ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 27
040600036гр.Горна ОряховицаПТГ В.ЛЕВСКИ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 27
040600037гр.Горна ОряховицаПТГ В.ЛЕВСКИ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 27
040600038гр.Горна ОряховицаПТГ В.ЛЕВСКИ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 27
040600039гр.Горна ОряховицаСУ Г.ИЗМИРЛИЕВ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 17
040600041гр.Горна ОряховицаСУ Г.ИЗМИРЛИЕВ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 17
040600042гр.Горна ОряховицаСУ Г.ИЗМИРЛИЕВ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 17
040600043гр.Горна ОряховицаСУ Г.ИЗМИРЛИЕВ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 17
040600045гр.Горна ОряховицаСУ Г.ИЗМИРЛИЕВ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 17
040600046гр.Горна ОряховицаСУ Г.ИЗМИРЛИЕВ, УЛ.А.КЪНЧЕВ 17
040600050гр.Горна ОряховицаОУ"СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ" ГАРА Г.ОРЯХОВИЦА,УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 19
040600051гр.Горна ОряховицаКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ГАРА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 123
040600052гр.Горна ОряховицаОУ"СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ" ГАРА Г.ОРЯХОВИЦА,УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 19
040600053гр.Горна ОряховицаКАЛТИНЕЦ-ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА, КАЛТИНЕЦ, УЛ.ПРОБУДА №20
040600054гр.Горна ОряховицаКАЛТИНЕЦ-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА 19
040600058с.ПравдаКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА "НАДЕЖДА"
040600059с.ПървомайциОУ ЕЛИН ПЕЛИН, УЛ.КН.АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 37 СТАРАТА ЧАСТ
040600060с.ПървомайциОУ ЕЛИН ПЕЛИН, УЛ.КН.АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 37 НОВА ЧАСТ
040600061с.ПървомайциОУ "ХАДЖИ ВИКЕНТИЙ", УЛ.Д.БЛАГОЕВ 28
040600063с.ПоликраищеОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №63
040600065с.ПоликраищеКЛУБ НА КМЕТСТВОТО, УЛ.ПАВЕЛ ПЕНЕВ 29
040600066с.КрушетоНЧ "НАПРЕДЪК-КРУШЕТО 1906", УЛ.БОР 6
040600067гр.Долна ОряховицаЧИТАЛИЩЕ ХР.Н.КОЗЛЕВ, УЛ.А.СТАМБОЛИЙСКИ 2
040600068гр.Долна ОряховицаМЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ.Г.ИЗМИРЛИЕВ 23
040600069гр.Долна ОряховицаМЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ. "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" №23
040600070гр.Долна ОряховицаЧИТАЛИЩЕ ХР.Н.КОЗЛЕВ, УЛ.А.СТАМБОЛИЙСКИ 2
040600071с.ПисаревоОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ, УЛ.А.СТАМБОЛИЙСКИ 4
040600073с.ВърбицаОУ В.ЛЕВСКИ, УЛ.БОЖУР 7 ЗАПАДНО КРИЛО
040600074с.ДрагановоКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №8
040600075с.ДрагановоОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" УЛ."СТ.КАРАДЖА" №9 СТАЯ №1
040600076с.ДрагановоОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" УЛ."СТ.КАРАДЖА" №9 СТАЯ №2
040600079с.ЯнтраКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."Г.ИЗМИРЛИЕВ" №36
041300001гр.ЕленаОБРЕДЕН ДОМ УЛ. "ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ" №13
041300002гр.ЕленаБИВШ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, УЛ.Й.Й.БРАДАТИ 36
041300003гр.ЕленаКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."И.МАКАРИОПОЛСКИ" №5
041300004гр.ЕленаСИНДИКАЛЕН ДОМ, УЛ.ИЛ.МАКАРИОПОЛСКИ 4
041300005гр.ЕленаДЕТСКА ЯСЛА, УЛ."ИВ. МОМЧИЛОВ" №52
041300006гр.ЕленаДЕТСКА ЯСЛА, УЛ."ИВ. МОМЧИЛОВ" №52
041300018с.КонстантинСАЛОНА НА КМЕТСТВОТО
041300020с.МайскоКМЕТСТВО-І-ВИ ЕТАЖ
041400001гр.ЗлатарицаСУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-УЛ. ДИМИТЪР ПАЛЕВ 3
041400002гр.ЗлатарицаПГ ПО МСС "НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ"-УЛ.РОПОТАМО 19
041400003гр.ЗлатарицаСУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-УЛ.ДИМИТЪР ПАЛЕВ 3
041400004с.РодинаНЧ "НАПРЕДЪК-1912", УЛ. "ПЪРВА" №2
041400005с.Горско ново селоНЧ "ПРОБУЖДАНЕ-1902"-УЛ.Г.ДИМИТРОВ №31
042000001гр.ЛясковецНУ "ЦАНИ ГИНЧЕВ", УЛ. "ПЕТЪР ОДЖАКОВ" №1
042000002гр.ЛясковецНУ "ЦАНИ ГИНЧЕВ", УЛ. "ПЕТЪР ОДЖАКОВ" №1
042000003гр.ЛясковецНУ "ЦАНИ ГИНЧЕВ", УЛ. "ПЕТЪР ОДЖАКОВ" №1
042000005гр.ЛясковецКОРПУС I НА СОУ " МАКСИМ РАЙКОВИЧ", ПЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ 7
042000006гр.ЛясковецКОРПУС I НА СОУ М.РАЙКОВИЧ, ПЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ 7
042000007гр.ЛясковецКОРПУС I НА СОУ М.РАЙКОВИЧ, ПЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ 7
042000009гр.ЛясковецКОРПУС II НА СОУ М.РАЙКОВИЧ, УЛ.МАНАСТИРСКА 2
042000010гр.ЛясковецНУ "НИКОЛА КОЗЛЕВ", УЛ. "НИКОЛА КОЗЛЕВ" №76
042000011гр.ЛясковецКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. ТРЕТИ МАРТ 14
042000012гр.ЛясковецНУ "НИКОЛА КОЗЛЕВ", УЛ. "НИКОЛА КОЗЛЕВ" №76
042000014с.ДрагижевоЧИТАЛИЩЕТО, УЛ.В.ЛЕВСКИ 6
042000015с.МерданяПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, ПЛ.СВОБОДА 9Б
042000016с.КозаревецСТАРОТО ЧИТАЛИЩЕ, УЛ.В.ЛЕВСКИ 36
042000017с.Добри дялКЛУБ ПОД КМЕТСТВОТО, ПЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ 4
042000018с.Добри дялАВТОСПИРКА, ПЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ 5
042000019с.ДжулюницаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, УЛ. С.СТАМБОЛОВ 1
042000020с.ДжулюницаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, УЛ. С.СТАМБОЛОВ 1
042200001гр.ПавликениСУ БАЧО КИРО,НОВА СГР. КАБ.РИСУВАНЕ,УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №53
042200002гр.ПавликениСУ БАЧО КИРО,НОВА СГР. К-Т РУСКИ ЕЗ. УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №53
042200003гр.ПавликениСУ БАЧО КИРО, НОВА СГР.К-Т БИОЛОГИЯ, УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №53
042200004гр.ПавликениОУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-КАБИНЕТ №4, І ЕТАЖ, ПЛ."СВОБОДА"№21
042200005гр.ПавликениЛЕКЦИОННА ЗАЛА НЧ "БРАТСТВО", ПЛ. "СВОБОДА"№3
042200006гр.ПавликениОУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ, КАБ. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ПЛ. СВОБОДА №21
042200007гр.ПавликениОУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-КАБИНЕТ №9, І ЕТАЖ, ПЛ."СВОБОДА"№21
042200008гр.ПавликениМЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР НА НЧ "БРАТСТВО", ПЛ."СВОБОДА" №3
042200009гр.ПавликениНУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ", ІІ ЕТАЖ, КАБИНЕТ I, УЛ."ЛОВЕЦ" №10
042200010гр.ПавликениНУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ", ІІ ЕТАЖ, КАБИНЕТ II, УЛ."ЛОВЕЦ" №10
042200011гр.ПавликениНУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ", ІІ ЕТАЖ, КАБИНЕТ III, УЛ."ЛОВЕЦ" №10
042200012гр.ПавликениКЛУБ НА ИНВАЛИДА-ОБЩ.ПАЗАР,УЛ.ХР.СМИРНЕНСКИ"№11
042200013гр.ПавликениСПОРТНА ЗАЛА-ШАХ КЛУБ УЛ. "Г. С. РАКОВСКИ" №2
042200014гр.ПавликениСТАДИОНА/БИТОВА СГРАДА/БУЛ. "РУСКИ" №44
042200016гр.ПавликениСУ БАЧО КИРО,НОВА СГР.,ЕТ.1, 12А КЛАС. УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"№53
042200017гр.ПавликениОУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, КАБИНЕТ №10, ПЛ."СВОБОДА" №21
042200021с.БатакОУ С. БАТАК, УЛ ПЪРВА №41,СТАЯ 1 КЛАС
042200022с.БутовоНЧ БУТОВО, УЛ 37-МА №22
042200023гр.Бяла черкваОУ-Б.ЧЕРКВА, ЕТ. 1, КЛАСНА СТАЯ VI КЛАС, УЛ. "БАЧО КИРО" №65
042200024гр.Бяла черкваОУ-Б.ЧЕРКВА, ЕТ. 1, КЛ. СТАЯ V КЛАС, УЛ. "БАЧО КИРО" №65
042200025гр.Бяла черкваОУ-Б.ЧЕРКВА, ЕТ. 1, КЛ. СТАЯ VII КЛАС, УЛ. "БАЧО КИРО" №65
042200027с.ВърбовкаНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВЪРБОВКА, УЛ. "2-РА" 30, ФОАЕ ГОЛЯМ САЛОН
042200028с.ВърбовкаНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВЪРБОВКА, УЛ. "2-РА" 30, МАЛЪК ЧИТАЛИЩЕН САЛОН
042200029с.Горна ЛипницаНУ-ГОРНА ЛИПНИЦА, СТАЯ III КЛАС, УЛ. "1-ВА" №47
042200030с.Долна ЛипницаПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ. ВТОРА №5
042200033с.КараисенНЧ ДОБРА НАДЕЖДАУЛ. "27-МА" 6
042200035с.ЛесичериКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. ТРИНАДЕСЕТА №3А
042200036с.МихалциНЧ СЪЕДИНЕНИЕ-МИХАЛЦИ 1870, УЛ. "ПРОФЕСОР П.КУНИН" 73
042200038с.НеданОУ, СТАЯ III КЛАС, УЛ. "30-ТА" 2
042200039с.НеданОУ, СТАЯ IІ КЛАС, УЛ. "30-ТА" 2
042200041с.ПатрешПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ. "1-ВА" 11А
042200044с.СтамболовоБИВШ СТОЛ НА ЗК, УЛ. "ПЪРВА" №32
042600001гр.Полски ТръмбешКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. "ТЪРГОВСКА" №41
042600002гр.Полски ТръмбешРИТУАЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА, УЛ. "ЧЕРНО МОРЕ" 4
042600003гр.Полски ТръмбешРИТУАЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА, УЛ. "ЧЕРНО МОРЕ" 4
042600004гр.Полски ТръмбешСГРАДАТА НА СУ Ц.ЦЕРКОВСКИ-I ЕТАЖ
042600005гр.Полски ТръмбешСГРАДАТА НА СУ Ц.ЦЕРКОВСКИ-I ЕТАЖ
042600006с.РадановоОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-І ЕТАЖ
042600007с.РадановоОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-І ЕТАЖ
042600008с.ОрловецОУ ХРИСТО БОТЕВ-I ЕТАЖ
042600010с.МасларевоКЛУБ КЪМ ЧИТАЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
042600012с.ОбединениеКЛУБ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА І ЕТАЖ
042600014с.Полски СеновецКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
042600016с.ПавелНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ-1900"
042600017с.СтрахиловоСГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА 1896-I ЕТАЖ
042600018с.Петко КаравеловоОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-I ЕТАЖ
042600019с.Петко КаравеловоОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-I ЕТАЖ
042600020с.КуцинаЧИТАЛИЩЕ "НРАВСТВЕНОСТ" І ЕТАЖ
042600021с.КлиментовоСГРАДА ОБЩ. СОБСТВЕНОСТ РЕСТОРАНТ С. КЛИМЕНТОВО
042800001гр.СвищовОУ Ф.САКЕЛАРИЕВИЧ-УЛ.А.КОНСТАНТИНОВ 24
042800002гр.СвищовОУ Ф.САКЕЛАРИЕВИЧ-УЛ.А.КОНСТАНТИНОВ 24
042800003гр.СвищовОУ Ф.САКЕЛАРИЕВИЧ-УЛ.А.КОНСТАНТИНОВ 24
042800005гр.СвищовОУ Ф.САКЕЛАРИЕВИЧ-УЛ.А.КОНСТАНТИНОВ 24
042800006гр.СвищовОУ Ф.САКЕЛАРИЕВИЧ-УЛ.А.КОНСТАНТИНОВ 24
042800007гр.СвищовОУ Ф.САКЕЛАРИЕВИЧ-УЛ.А.КОНСТАНТИНОВ 24
042800009гр.СвищовСПГ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, УЛ."ИСКЪР" №19
042800010гр.СвищовСПГ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, УЛ."ИСКЪР" №19
042800011гр.СвищовСУ Д.БЛАГОЕВ-УЛ.П.АНГЕЛОВ 17
042800012гр.СвищовПДТГ-Д.ХАДЖИВАСИЛЕВ-УЛ.Д.ХАДЖИВАСИЛЕВ 11
042800013гр.СвищовПДТГ-Д.ХАДЖИВАСИЛЕВ-УЛ.Д.ХАДЖИВАСИЛЕВ 11
042800014гр.СвищовПДТГ-Д.ХАДЖИВАСИЛЕВ-УЛ.Д.ХАДЖИВАСИЛЕВ 11
042800016гр.СвищовПДТГ-Д.ХАДЖИВАСИЛЕВ-УЛ.Д.ХАДЖИВАСИЛЕВ 11
042800017гр.СвищовСУ "Д. Благоев", ул. "П. Ангелов" №17
042800018гр.СвищовЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ-УЛ.КНЯЗ БОРИС I №1
042800019гр.СвищовХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "КОРПУС ЮГ"-УЛ.П.ЕВТИМИЙ105
042800020гр.СвищовСУ ЦВ.РАДОСЛАВОВ-УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ 66
042800021гр.СвищовЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ-УЛ.КНЯЗ БОРИС I №1
042800022гр.СвищовЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ-УЛ.КНЯЗ БОРИС I №1
042800023гр.СвищовСУ НИКОЛАЙ КАТРАНОВ УЛ. ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ №8
042800024гр.СвищовСУ НИКОЛАЙ КАТРАНОВ УЛ. ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ №8
042800025гр.СвищовСГРАДАТА НА СПГ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ УЛ. 3-ТИ МАРТ №74
042800026гр.СвищовСГРАДАТА НА СПГ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ УЛ. 3-ТИ МАРТ №74
042800031гр.СвищовСУ ЦВ.РАДОСЛАВОВ-УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ 66
042800032гр.СвищовСУ Д.БЛАГОЕВ-УЛ.П.АНГЕЛОВ 17
042800033гр.СвищовСУ Д.БЛАГОЕВ-УЛ.П.АНГЕЛОВ 17
042800034гр.СвищовСТУДЕНТСКО ГРАДЧЕ БЛ.3
042800035гр.СвищовСУ ЦВ.РАДОСЛАВОВ-УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ 66
042800041с.АлековоОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
042800047с.Българско СливовоОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
042800050с.ВардимКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА-ЧИТАЛИЩЕ
042800053с.Горна СтуденаСАЛОНА НА КМЕТСТВОТО
042800058с.ДрагомировоСГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
042800062с.КозловецКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
042800065с.МораваКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
042800069с.Овча могилаЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
042800070с.Овча могилаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С. ОВЧА МОГИЛА
042800073с.ОрешОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.ОРЕШ
042800074с.ОрешОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.ОРЕШ
042800080с.ХаджидимитровоЧИТАЛИЩЕ
042800083с.ЦаревецЧИТАЛИЩЕ
042800087гр.СвищовСПГ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, УЛ."ИСКЪР" №19
042800088гр.СвищовЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ-УЛ.КНЯЗ БОРИС I №1
042800089гр.СвищовСГРАДАТА НА СПГ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, УЛ. 3-ТИ МАРТ №74
042800090гр.СвищовСУ ЦВ.РАДОСЛАВОВ-УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ 66
043100001гр.СтражицаКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ. "М. ДРУМЕВ" №8
043100002гр.СтражицаЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА МКБППМН УЛ. "Д. УЗУНОВ" №10Б БИВШ КЛ. НА ИНВАЛИДА
043100003гр.СтражицаСУ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ УЛ."ДОНЧО УЗУНОВ" №13
043100004гр.СтражицаПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ УЛ."ВОЛГА" №3
043100005гр.СтражицаРИТУАЛНА ЗАЛА УЛ."САВА ЦОНЕВ" №2
043100006с.АсеновоЧИТАЛИЩЕТО УЛ. "ВТОРА" №1
043100007с.БряговицаЗАЛАТА НА КМЕТСТВОТО УЛ. "ШЕСТА" №2
043100009с.БлагоевоЧИТАЛИЩЕТО УЛ. ХРИСТО БОТЕВ" №29
043100010с.ВиноградКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ПЛ. "ЦЕНТЪР" №3
043100013с.КаменКЛУБ НА ПК, УЛ. "ТЪРГОВСКА" №34
043100014с.КаменЧИТАЛИЩЕТО, УЛ. "ТЪРГОВСКА" №25
043100015с.КесаревоКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. П.Т. ШМИД №4
043100016с.КесаревоЗАЛАТА НА ПЗК, УЛ. "П.Т.ШМИД" №5
043100026с.СушицаЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА КМЕТСТВОТО, УЛ. "Г.ДИМИТРОВ" №4
043100030с.Царски изворКМЕТСТВОТО, УЛ. "Г.ДИМИТРОВ" №10
043200001гр.СухиндолСУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, СГРАДА №1-УЛ.РОСИЦА 78
043200002гр.СухиндолСУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, СГРАДА №2-УЛ.РОСИЦА 78
043200003гр.СухиндолСУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, СГРАДА №1-УЛ.РОСИЦА 78

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 409 / 05.04.2021

  относно: анулиране на потвърдена разписка №04008021, поради грешен фабричен номер

 • № 408 / 05.04.2021

  относно: анулиране на разписки

 • № 407 / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена разписка 04034029, поради сгрешени данни.

всички решения