Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 1
Велико Търново, 13.08.2022

ОТНОСНО: начина на обявяването на решенията на Районна избирателна комисия Велико Търново /РИК Велико Търново/

На основание чл. 72. ал. 2 от Изборния кодекс, Решение №1205- НС от 04.08.2022 на ЦИК София, РИК - Велико Търново

РЕШИ:

 1. Взетите от РИК - Велико Търново решения имат единна последователна номерация с арабски цифри и дата на приемане;
 2. РИК - Велико Търново ще обявява решенията си незабавно, чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на Областна администрация Велико Търново /с административен адрес - гр. Велико Търново, пл. Център №2/, в която се помещава, а именно на нарочно поставени за целта табла пред стая 219. Решенията ще се публикуват и на интернет страницата на РИК-В.Търново. Решенията на РИК - В.Търново може да се оспорват в тридневен срок от по - късното по ред обявяване/публикуване пред Централната избирателна комисия /ЦИК/ - гр. София;
 3. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции;
 4. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място, като се отбелязват деня и часът на свалянето им и се съхраняват в архива на комисията. Върху сваления екземпляр се подписват двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции;
 5. Работното време на РИК- Велико Търново е всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. По изключение комисията ще работи и в почивните дни, когато в тях изтичат срокове, визирани в Хронограмата на ЦИК /приета с Решение №1201-НС/02.08.2022г./ за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр.София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:31 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения