Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 327
Велико Търново, 02.10.2022

ОТНОСНО: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

В РИК Велико Търново е получен Констативен протокол  за наличие на предпоставки по чл.269 ИК, заведен под вх. № 496/02.10.2022г. по входящия регистър на РИК, с който се констатира, че специализираното устройство за машинно гласуване е повредено. Техникът на „Сиела Норма“ АД  е констатирал, че проблемът не може да бъде отстранен поради следните причини: машината не разчита картите за гласуване и картите на СИК.

С Решение № 170/26.09.2022г. на РИК – Велико Търново, изменено с Решение № 204/28.09.2022г. на РИК – Велико Търново, е определен реда за получаване на формуляр на секционен протокол - (Приложение № 83 – НС - хм) и формуляр секционен протокол - (Приложение № 84 –НС - кр) от СИК на територията на област Велико Търново в хипотезите на Част IV т. 2 от Методическите указания на ЦИК.

РИК Велико Търново констатира, че в секция № 040600061 са налице предпоставките, визирани в чл.269 от ИК, а именно: поради непреодолими обстоятелства машинното гласуване е невъзможно - машината за гласуване е преустановила работа и гласуването следва да продължи на хартиени бюлетини. РИК Велико Търново е уведомила незабавно ЦИК София за проблема. Получено е съгласие за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

Предвид горното, на основание Методически указания  на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 02.10.2022г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1425 – НС от 15 септември 2022г., Районната избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски  

 

Р Е Ш И: 

 1. В СИК № 040600061 в общ. Горна Оряховица се преустановява машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и се преминава към гласуване с хартиени бюлетини.
 2. Община Горна Оряховица, чрез определеното от нея длъжностно лице от общинската администрация, да приеме от СИК № 040600061 формуляри от секционни протоколи (Приложение № 82-НС-м, както и Приложение 9-НС към Методическите указания) и да предаде на председателя на СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 83-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 84-НС-кр). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 72-НС).

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 02.10.2022 в 11:49 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения