Архив избори:
02.10.2022

Съобщение

РИК Велико Търново информира заинтересованите лица за активността към 16:00ч.

Област Велико Търново      
16:00  
  Избиратели (по списък) бр. гласували  
Община Велико Търново 71617 21022 29%
Община Горна Оряховица 39636 9809 25%
Община Елена 7980 2228 28%
Община Златарица 3515 939 27%
Община Лясковец 10846 2655 24%
Община Павликени 19482 4585 24%
Община Полски Тръмбеш 11288 2512 22%
Община Свищов 28394 6949 24%
Община Стражица 10877 2412 22%
Община Сухиндол 2006 597 30%
Общо: 205641 53708 26%
02.10.2022

Съобщение

РИК Велико Търново информира заинтересованите лица за активността към 11:00ч.

Област Велико Търново      
час 11.00 ч.  
  Избиратели (по списък) бр. гласували  
Община Велико Търново 71617 7843 11%
Община Горна Оряховица 39636 3421 9%
Община Елена 7980 945 12%
Община Златарица 3515 451 13%
Община Лясковец 10846 1105 10%
Община Павликени 19482 1748 9%
Община Полски Тръмбеш 11288 1148 10%
Община Свищов 28394 2733 10%
Община Стражица 10877 1194 11%
Община Сухиндол 2006 295 15%
Общо: 205641 20883 10%
20.09.2022

Съобщение

ОПОВЕСТЯВА

мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Област Велико Търново по общини, както следва:

 

1.Община Велико Търново

- специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването: секция № 040400028 гр. Велико Търново, ОУ „П.Р. Славейков“,  секция № 040400075, СУ "Вела Благоева"; секция № 040400034 гр. Велико Търново – ДГ „Ивайло“ /кв. Картала/; секция № 040400065 – СУ „Г.Живков“, гр. Велико Търново; секция № 040400107 с. Самоводене, ОУ "Христо Смирненски"; секция № 040400080 – СУ „Вл. Комаров“, гр. Велико Търново; секция № 040400053 – Библиотека на ул. С. Велики № 7, гр. Велико Търново.

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден за гр. Велико Търново тел. 062/619119 от 7,00 часа до края на изборния ден.

2.Община Елена

 - специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 041300002 гр.Елена, ул."Йеромонах Йосиф Брадати" № 36 – Център за подкрепа за личностно развитие /бивш Общински детски комплекс/;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0879101416; 0879101457- в рамките на изборния ден.

  3.Община Горна Оряховица

 - специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 040600004 гр. Горна Оряховица, Клуб на пенсионера ул."Вичо Грънчаров" № 19, секция № 040600005 гр. Горна Оряховица, І СОУ "Г.Измирлиев", ул."Ангел Кънчев" № 17 - стар физкултурен салон, секция № 040600014 Клуб на инвалида ул."Патриарх Евтимий" № 4, секция № 040600016 гр.Горна Оряховица, Дирекция „СП" - фоайе ул."Патриарх Евтимий" № 5 и секция № 040600025 гр.Горна Оряховица, Туристически информационен център /сградата на Общината /, пл."Георги Измирлиев" № 5.

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден 0618- 2 21 50 и адрес за заявки: пл."Георги Измирлиев" № 5, сградата на Община Горна Оряховица - от 7,00 часа до края на изборния ден.

 4.Община Павликени

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увреждания на опорно – двигателния апарат или на зрението - секция № 042200012, гр. Павликени, ул."Христо Смирненски" 11, клуб на „Сдружение на хората с увреждания" - Общински пазар и секция № 042200001, 042200002 и 042200003 с адрес гр. Павликени, СУ „Бачо Киро“, нова сграда I етаж, кабинет по рисуване, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 53.

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0610/5-35-11 и 0610/ 5 13 45 и адрес за заявки: гр.Павликени, бул."Руски" № 4 - Дежурен по общински съвет за сигурност - в рамките на изборния ден.

5.Община Свищов

- специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 042800088, адрес: гр.Свищов, Център за професионално обучение, ул. Княз Борис I № 1;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0631 -6 06 70 - в изборния ден от 08.00 часа до 18.00 часа.

6.Община Стражица

специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 043100003, гр. Стражица -СОУ „Ангел Каралийчев";

- дата и час за приемане на заявките - от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа в работните дни на администрацията и от 07.00 часа до 18.00 часа в изборния ден на дежурни телефони както следва:

Асеново- 06165 46-20; 0878961426; Балканци- 061607 320; 0879118806;

Благоево- 06169 22-20; 0886739423; Бряговица- 06164 22-20; 0879118821;

Виноград- 06166 26-21; 0988850238; Владислав- 061606 220; 0887735866

Горски Сеновец- 061608 320; 0887735866, Кавлак – 06161 4343,

Камен - 061632402; 0898926501; Кесарево - 061672416; 0879118801;

Лозен - 061603 220; 0886739417; Мирово -  0878961419, 0886739449;

Нова Върбовка - 06163 20-50; 0885411300; Ново Градище -  0878961450;

Николаево - 06163 24-78; 0879118819; Сушица - 06168 26-20; 0884583171;

Царски Извор - 061602 239; 0897419615; Стражица - 06161 43-43 / 43-00;

7.Община Полски Тръмбеш

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването - секция № 042600002 гр. Полски Тръмбеш, ул."Черно море" № 4 /Ритуалната зала на Общината/;

- дата и час за приемане на заявките – в рамките на изборния ден.

- телефон за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 06141 / 4116, 06141/ 6826.

8.Община Златарица

 - специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увреждания ма опорно-двигателния апарат или на зрението - секция № 041400003 гр. Златарица, ул."Димитър Палев" № 3;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0615/35472, 0615/35631- в изборния ден от 08.00 часа до 18.00 часа.

9.Община Лясковец

 - специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 042000009 гр. Лясковец, Корпус ІІ на СУ "Максим Райкович", стая № 103, ул."Манастирска"1;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден -0619/22055  и  0619/22095;

- дата и час за приемане на заявките - в рамките на изборния ден.

 1. Община Сухиндол

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 043200001 гр. Сухиндол, СОУ "Св. Климент Охридски" /ул."Росица" № 78/;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден - 06136/2934

- дата и час за приемане на заявките - от 07.00 часа до 19.00 часа на изборния ден.

            Пред горепосочените секции да се сложат обозначителни знаци, посочени в Решение № 1328 / 25.08.2022 г. на ЦИК София.

            Настоящото решение да се оповести чрез средствата за масова информация, интернет страницата на РИК-Велико Търново, като включително се укаже на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, възможността да гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където е постоянният им адрес.

             Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

13.09.2022

Съобщение

 

График на СУЕМГ за демонстративно гласуване на територията на община Велико Търново за периода 12.09.2022 - 30.09.2022

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЧАСОВЕ

12.09.2022

гр. Велико Търново

Сградата на Община Велико Търново – ЦАО

09:00-17:00

12.09.2022

гр. Велико Търново

МОЛ Велико Търново - ЦАО

10:30-16:00

13.09.2022

гр. Велико Търново

Клуб на пенсионера и инвалида, ул. „Т. Търновски“

09:00-16:30

14.09.2022

гр. Велико Търново

Клуб на пенсионера и инвалида, ул. „Т. Търновски“

09:00-16:30

15.09.2022

гр. Велико Търново

Читалище „П.Р.Славейков“, ул.„Поборническа“ №40

10:00-16:00

16.09.2022

гр. Велико Търново

Читалище „П.Р.Славейков“, ул.„Поборническа“ №40

10:00-16:00

19.09.2022

гр. Велико Търново

ДКС „В.Левски“ служебен вход

09:00-16:30

20.09.2022

гр. Велико Търново

ДКС „В.Левски“ служебен вход

09:00-16:30

21.09.2022

гр. Велико Търново

Сградата на Община Велико Търново – ЦАО

09:00-17:00

23.09.2022

гр. Велико Търново

Сградата на Община Велико Търново – ЦАО

09:00-17:00

26.09.2022

гр. Велико Търново

СУ „Вл. Комаров“-фоайе на централен вход

09:00-14:00

27.09.2022

гр. Велико Търново

СУ „Вл. Комаров“-фоайе на централен вход

09:00-14:00

28.09.2022

гр. Велико Търново

МОЛ Велико Търново - ЦАО

10:30-16:00

29.09.2022

гр. Велико Търново

МОЛ Велико Търново - ЦАО

10:30-16:00

30.09.2022

гр. Велико Търново

Сградата на Община Велико Търново – ЦАО

09:00-17:00

13.09.2022

с. Водолей

Сградата на кметството

10:00-14:00

14.09.2022

с. Балван

Клуб на пенсионера и инвалида

09:30-14:00

15.09.2022

с. Леденик

Сградата на кметството

09:30-15:00

16.09.2022

с. Шемшево

Клуб на пенсионера и инвалида

10:00-13:00

19.09.2022

гр. Дебелец

Клуб на пенсионера и инвалида

09:00-14:00

20.09.2022

гр. Дебелец

Клуб на пенсионера и инвалида

09:00-14:00

21.09.2022

с. Присово

Читалище „В. Левски“ – голяма зала

10:00-14:00

23.09.2022

с. Беляковец

Сградата на кметството

10:00-13:00

26.09.2022

с. Пчелище

Читалище „Просвета 1904“ – читалищен салон

09:30-14:30

27.09.2022

с. Ресен

Читалище „Народна просвета“

09:00-14:00

28.09.2022

с. Самоводене

Клуб на пенсионера и инвалида

09:00-14:00

29.09.2022

гр. Килифарево

Зала на кметство – 1 етаж

09:00-14:00

30.09.2022

гр. Килифарево

Зала на кметство

09:00-14:00

Всеки работен ден до 30.09.2022

гр. Велико Търново

В сградата на Областна администрация – Велико Търново – партерен етаж

09:00-16:00

 

13.09.2022

Съобщение

График на СУЕМГ за демонстративно гласуване на територията на община Горна Оряховица за периода 12.09.2022 - 30.09.2022

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЧАСОВЕ

12.09.2022- 30.09.2022

(всеки работен ден)

гр. Горна Оряховица

Община Горна Оряховица, в „Център за административно обслужване“

08:00-17:00

12.09.2022

гр. Долна Оряховица

Помещение в сградата на кметството

09:00-16:00

13.09.2022

гр. Долна Оряховица

Помещение в сградата на кметството

09:00-16:00

14.09.2022

с. Първомайци

Пл. „Съединение“, пенсионерски клуб

09:00-16:00

15.09.2022

с. Първомайци

Пл. „Съединение“, пенсионерски клуб

09:00-16:00

19.09.2022

с. Поликраище

Помещение в сградата на кметството

09:00-16:00

20.09.2022

с. Поликраище

Помещение в сградата на кметството

09:00-16:00

26.09.2022

с. Драганово

Пенсионерски клуб

09:00-16:00

27.09.2022

с. Драганово

Пенсионерски клуб

09:00-16:00

16.09.2022

с. Върбица

Пенсионерски клуб

09:00-15:00

21.09.2022

с. Крушето

Пенсионерски клуб

09:00-15:00

28.09.2022

с. Писарево

Помещение в сградата на кметството

09:00-15:00

29.09.2022

с. Правда

Пенсионерски клуб

09:00-15:00

30.09.2022

с. Янтра

Пенсионерски клуб

09:00-15:00

13.09.2022

Съобщение

График на СУЕМГ за демонстративно гласуване на територията на община Елена за периода 12.09.2022 - 30.09.2022

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЧАСОВЕ

12.09.2022- 16.09.2022

с. Майско

Фоайето в сградата на кметството

09:00-17:00

19.09.2022- 23.09.2022

с. Константин

Фоайето в сградата на кметството

09:00-17:00

26.09.2022 -30.09.2022

гр. Елена

Фоайето в сградата на Общината

09:00-17:00

13.09.2022

Съобщение

График на СУЕМГ за демонстративно гласуване на територията на община Зкатарица за периода 12.09.2022 - 30.09.2022

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЧАСОВЕ

12.09.2022 14.09.2022

гр. Златарица

Зала на общинска администрация

08:30-12:30

15.09.2022 21.09.2022

с. Горско ново село

Читалището

08:30-12:30

23.09.2022 28.09.2022

с. Родина

Читалището

08:30-12:30

29.09.2022 30.09.2022

гр. Златарица

Зала на общинска администрация

08:30-12:30

13.09.2022

Съобщение

График на СУЕМГ за демонстративно гласуване на територията на община Лясковец за периода 12.09.2022 - 29.09.2022

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЧАСОВЕ

12.09.2022 13.09.2022 14.09.2022

гр. Лясковец

Фоайе в ЦАО на Община Лясковец

08:00-12:00 13:00-17:00

15.09.2022 16.09.2022

с. Драгижево

Фоайе в сградата на кметство с. Драгижево

09:00-12:00 13:00-17:00

19.09.2022 20.09.2022

с. Мерданя

Фоайе в сградата на кметство с. Мерданя

09:00-12:00 13:00-17:00

21.09.2022 23.09.2022

с. Козаревец

Фоайе в сградата на кметство с. Козаревец

09:00-12:00 13:00-17:00

26.09.2022 27.09.2022

с. Добри дял

Фоайе в сградата на кметство с. Добри дял

09:00-12:00 13:00-17:00

28.09.2022 29.09.2022

с. Джулюница

Фоайе в сградата на кметство с. Джулюница

09:00-12:00 13:00-17:00

13.09.2022

Съобщение

График на СУЕМГ за демонстративно гласуване на територията на община Павликени за периода 12.09.2022 - 30.09.2022

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЧАСОВЕ

12.09.2022 13.09.2022 26.09.2022

гр. Павликени

Фоайе на НЧ „Братство-1884“

09:00-16:00

14.09.2022 15.09.2022

гр. Бяла Черква

Пенсионерски клуб

09:00-16:00

16.09.2022

с. Бутово

Читалището

09:00-16:00

19.09.2022

с. Недан

Голяма зала на кметството

09:00-16:00

20.09.2022

с. Върбовка

Фоайе на НЧ „Христо Ботев -1888“

09:00-16:00

21.09.2022

с. Батак

Сградата на кметството

09:00-16:00

23.09.2022

с. Караисен

Сградата на кметството

09:00-16:00

27.09.2022

с. Д. Липница

Пенсионерски клуб

09:00-16:00

28.09.2022

с. Лесичери

Клуб на кметството

09:00-16:00

29.09.2022

с. Михалци

Сградата на кметството

09:00-16:00

30.09.2022

с. Стамболово

Бивш стол на арендатора

09:00-16:00

13.09.2022

Съобщение

График на СУЕМГ за демонстративно гласуване на територията на община Полски Тръмбеш за периода 13.09.2022 - 30.09.2022

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЧАСОВЕ

13.09.2022

с. Петко Каравелово

Сградата – клуб на кметството

09:00-16:00

14.09.2022

с. Раданово

Партерен етаж на административна сградата на кметството

09:00-16:00

15.09.2022

с. Куцина

Сградата на Народно читалище „Нравственост“

09:00-16:00

16.09.2022

с. Полски Сеновец

Партерен етаж на административна сграда на кметството

09:00-16:00

12.09.2022 19.09.2022 20.09.2022

гр. Полски Тръмбеш

ЦАО на общината, ул. „Черно море“ №4 / Автогара гр. Полски Тръмбеш, ул. „Кирил и Методий“ №3А

09:00-16:00

21.09.2022

с. Обединение

Клуб на административна сграда на кметството

09:00-16:00

23.09.2022

с. Климентово

Сградата на общ. Собственост – Ресторант в с. Климентово

09:00-16:00

26.09.2022

с. Орловец

Партерен етаж на административна сграда на кметството

09:00-16:00

27.09.2022

с. Страхилово

Сградата на НЧ „Просвета 1898“

09:00-16:00

28.09.2022

гр. Полски Тръмбеш

Автогара гр. Полски Тръмбеш, ул. „Кирил и Методий: №3А

09:00-16:00

29.09.2022

с. Павел

Партерен етаж на административна сграда на кметството

09:00-16:00

30.09.2022

с. Масларево

Партерен етаж на административна сграда на кметството

09:00-16:00

13.09.2022

Съобщение

График на СУЕМГ за демонстративно гласуване на територията на община Свищов за периода 13.09.2022 - 29.09.2022

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЧАСОВЕ

13.09.2022

с. Ореш

Културен клуб на пенсионера

10:00-13:00

14.09.2022

с. Вардим

ККП в читалището

10:00-13:00

15.09.2022

с. Българско сливово

Пред сградата на кооперацията

10:00-13:00

16.09.2022

с. Драгомирово

В кметството

10:00-13:00

19.09.2022

с. Царевец

В читалището

10:00-13:00

20.09.2022

с. Хаджидимитрово

В кметството

10:00-13:00

21.09.2022

с. Козловец

В кметството

10:00-13:00

23.09.2022

с. Алеково

В кметството

10:00-13:00

26.09.2022

с. Морава

В кметството

10:00-13:00

27.09.2022

с. Овча Могила

Пред сградата на кметството

10:00-14:00

13.09.2022 29.09.2022

гр. Свищов

Във фоайето на общината

10:00-16:00

13.09.2022

Съобщение

График на СУЕМГ за демонстративно гласуване на територията на община Стражица за периода 13.09.2022 - 28.09.2022

Дата

Населено място

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЧАСОВЕ

13.09.2022 г.

с. Камен

пред кметството

9:00-14:00 часа

14.09.2022 г.

с. Кесарево

пред пенсионерски клуб

9:00-14:00 часа

15.09.2022 г.

с. Сушица

пред кметството

9:00-14:00 часа

16.09.2022 г.

с. Виноград

пред читалището

9:00-14:00 часа

19.09.2022 г.

с. Благоево

пред читалището

9:00-14:00 часа

20.09.2022 г.

с. Царски Извор

пред кметството

9:00-14:00 часа

21.09.2022 г.

с. Бряговица

пред кметството

9:00-14:00 часа

23.09.2022 г.

с. Асеново

пред пенсионерски клуб

9:00-14:00 часа

26.09.2022 г.

27.09.2022 г.

28.09.2022 г.

 

гр. Стражица

в Център за административно обслужване

 

9:00-15:00 часа

 

13.09.2022

Съобщение

График на СУЕМГ за демонстративно гласуване на територията на община Сухиндол за периода 12.09.2022 - 30.09.2022

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ЧАСОВЕ

Всеки работен ден

гр. Сухиндол

Пред административна сграда №2

09:00-11:00 16:00-17:30

10.09.2022

Съобщение

13.08.2022

Съобщение

РИК Велико Търново съобщава на заинтересованите:

 1. Определя 15 август 2022г. за начална дата за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 02 октомври 2022г.
 2. Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в РИК-В.Търново, считано от 9:00 до 17:00 часа.
 3. Определя 17:00 часа на 22/двадесет и втори/ август 2022г. за краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 02 октомври 2022г.
13.08.2022

Съобщение

РИК Велико Търново съобщава на заинтересованите:

 1. Определя 15 август 2022г. за начална дата за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители за изборите за народни представители насрочени на 02 октомври 2022г.
 2. Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в РИК-В.Търново, считано от 9:00 до 17:00 часа.
 3. Определя 17:00 часа на 30/тридесети/ август 2022г. за краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители за изборите за народни представители насрочени на 02 октомври 2022г.;
 4.  Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия Велико Търново, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 30.08.2022 г.
още съобщения

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения