Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 103
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 68/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново

Постъпило е предложение вх. № 155/14.09.2022 г. от упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС с искане да се извърши поправка на ЯФГ в лични данни на членове на СИК  в община Свищов.

Предвид горното след извършена служебна проверка и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 68 от 01.09.2022 г., поради което:

 

                Р Е Ш И:

 

            Допуска поправка в личните данни на членове

 

 1. на СИК 042800013, като следва да се чете „Илияна Валериева Андреева, с ЕГН  “
 2. на СИК 042800069, като следва да се чете „Таня Атанасова Борисова, с ЕГН “

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:27 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения