Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 104
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 69/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново

Постъпило е предложение вх. № 155/14.09.2022 г. от упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС с искане да се извърши поправка на ЯФГ в лични данни на член на СИК 043100008 в община Стражица.

Предвид горното след извършена служебна проверка и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 69 от 01.09.2022 г., поради което:

 

                Р Е Ш И:

 

            Допуска поправка в личните данни на член на СИК 043100008, като следва да се чете

            „Даринка Иванова Бонкова, с ЕГН  “

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:27 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения