Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 106
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 73/01.09.2022 г. на РИК-В.Търново

Постъпило е предложение вх. № 156/14.09.2022 г. от упълномощен представител на КП Продължаваме промяната с искане да се извърши поправка на ЯФГ в лични данни на членове на СИК  в община Горна Оряховица.

Предвид горното след извършена служебна проверка и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 73 от 01.09.2022 г., поради което:

 

                Р Е Ш И:

 

 1. В СИК № 040600009 гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, Гено Костадинов Костов, ЕГН:   – член, да се чете ГЕНО КОНСТАНТИНОВ КОСТОВ.
 2. В СИК № 040600020 гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, Борисляв Георгиев Аладжов, ЕГН:   – председател, да се чете БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АЛАДЖОВ.
 3. В СИК № 040600029 гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, Диана Михайлова Гецова, ЕГН:   – секретар, да се чете ДИАНА МИХАИЛОВА ГЕЦОВА.
 4. В СИК № 040600032 гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, Милена Николова Бацикова, ЕГН:   – председател, да се чете МИЛЕНА НИКОЛАЕВА БАЦИКОВА.
 5. В СИК № 040600036 гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, Павлина Иванова Димитрова, ЕГН:   – член, да се чете ПАВЛИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА.
 6. В СИК № 040600038 гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, Ангелина Маринова Димитрова, ЕГН:   – член, да се чете ВАНГЕЛИНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА.
 7. В СИК № 040600039 гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, Борислав Антонов Ченчев, ЕГН:   – член, да се чете БОРИСЛАВ АНТОНОВ ЧАНЧЕВ.
 8. В СИК № 040600077 с. Стрелец, общ. Горна Оряховица, Марияна Йорданова Сергеева, ЕГН:   – член, да се чете МАРИЯНА ЙОРДАНОВА СЕРГЕВА.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:29 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения