Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 107
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Определяне брой на ПСИК на територията на община Велико Търново, определяне единна номерация и назначаване членове ПСИК

Постъпила е Заповед № РД 22-1717/15.09.2022г. на Кмета на община Велико Търново, заведена под вх. № 160/15.09.2022 г. във входящия регистър на РИК- В. Търново, с която се образува един брой ПСИК на територията на общината, утвърждаване на нейната номерация и адрес.

На проведените на 22.08.2022 г. консултации, парламентарно представените партии и коалиции са постигнали съгласие относно разпределението на ръководството и състава на ПСИК и са предложили необходимия брой членове. Налице са всички нормативно изискуеми документи.

Предвид горното и чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 72, ал. 1, т. 4 и 6 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 1. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Велико Търново да бъде разкрита 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/;
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК - 5 /пет/ броя;
 3. ОПРЕДЕЛЯ единната номерация на подвижна секционна избирателна комисия в Община Велико Търново - 040400150.
 4. Назначава ПСИК за община Велико Търново в състав:

 

Милен Росенов Дунов, ЕГН ……………….. … - председател

Спас Даниелов Муздраков, ЕГН ………………- зам. председател

Йордан Минчев Йорданов, ЕГН ……………… - секретар

Трифон Маринов Мирчев, ЕГН…………….....  - член

Галина Василева Стефанова, ЕГН ……………. - член

     

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:06 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения