Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 108
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 63/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново

Постъпило е предложение вх. № 161/16.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ с искане да се извърши поправка на ЯФГ данни на членове на СИК в община Павликени.

Предвид горното след извършена служебна проверка и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 63 от 01.09.2022 г., поради което:

 

                Р Е Ш И:

 

            Допуска поправка в данни на членове на СИК

 

В СИК 042200016 гр. Павликени, тел. на Ваня Костадинова Йорданова вместо ………………….. да се чете: ………………….

 

          Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения