Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 109
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК и поправка на ЯФГ на член на СИК на територията на Община Горна Оряховица

Постъпило е предложение с вх. № 162/16.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“ за извършване на промяна в състави на СИК, както и поправка в лични данни на член на СИК на територията на Община Горна Оряховица.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, и  на основание чл. 62, ал. 2 от АПК Районна избирателна комисия – Велико Търново

 

 

                Р Е Ш И:

 

 

 1. I. 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600002, общ. Горна Оряховица – Станимира Станимирова Стоянова - председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Милена Милкова Кралева, с ЕГН , тел:  .
 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040600022, общ. Горна Оряховица – Марина Васкова Стоянова - секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Снежана Стоименова Терзиева, с ЕГН , тел: .
 3. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040600032, общ. Горна Оряховица – Милена Николова Бацикова - секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Наталия Илиянова Спасова, с ЕГН , тел: .

 

 1. Допуска поправка в лични данни на член на СИК № 040600010, гр. Горна Оряховица, като ЕГН на Гина Димова Дамянова вместо: , да се чете:  

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:07 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения