Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 110
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

Постъпило е предложение вх. № 163/16.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, за извършване на промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

                Р Е Ш И:

 

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400099, Теодора Ангелова Костадинова – председател и на нейно място НАЗНАЧАВА Анастасия Катеринова Петкова с ЕГН ……………….., тел: ……………….;
 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400122, Пепа Тодорова Димитрова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Даринка Йорданова Берова, ЕГН …………………, тел: ………………….
 3. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400123, Станислав Цветанов Викторов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Стефанка Минчева Цонева, ЕГН ……………….., тел: ………………………..
 4. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400124, Радослава Пламенова Цачева – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Таня Бончева Борисова, ЕГН ……………………., тел: ……………………..

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:07 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения