Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 111
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Павликени

Постъпило е предложение вх. № 164/16.09.2022 г. от упълномощен представител на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Павликени.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

 

                Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042200026 – Любомир Цвятков Любенов- член, като на негово място НАЗНАЧАВА Ангела Никифорова Неделчева, с ЕГН ………………, тел: …………………..;

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения