Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 112
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Лясковец

Постъпило е предложение вх. № 166/16.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП ИТН, за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Лясковец.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

 

                Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040200014 – Тодор Ненов Тодоров- член, като на негово място НАЗНАЧАВА Веселина Събева Гурсова, с ЕГН**********.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 249 / 29.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

  • № 248 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 247 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения