Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 113
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на ЯФГ в Приложение № 1 на Решение № 62/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново Решение № 98/14.09.2022 г РИК- В. Търново

Постъпило е предложение вх. № 167/16.09.2022 г. от упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС за поправки на очевидни фактически грешки в лични данни на членове на СИК на територията на Община Велико Търново.

Предвид горното след извършена служебна проверка и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 62 от 01.09.2022 г. и в Решение№ 98/14.09.2022 г. на РИК- В. Търново , поради което:

 

                Р Е Ш И:

 

 1. Допуска поправка в личните данни на член на СИК 040400117, като следва да се чете „Илка Димитрова Тодорова, с ЕГН***********“;
 2. Допуска поправка в личните данни на член на СИК 040400127, като следва да се чете „Валентина Димитрова Маринова-Янакиева, с ЕГН***********“.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения