Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 114
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Елена

Постъпило е предложение вх. № 168/16.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Елена.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Велико Търново,

 

                Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв СИК № 041300015 с. Дрента, общ. Елена, Иван Йорданов Енгьозов – заместник председател и НАЗНАЧАВА Владимир Йорданов Димитров, ЕГН –  , средно образование, тел.  .

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в СИК № 041300023 с. Палици, общ. Елена, Никола Йорданов Николов – заместник председател и НАЗНАЧАВА Венета Гатева Цонева, ЕГН –  , висше образование, специалност: икономика, тел.  .

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в СИК № 041300025 с. Средни колиби, общ. Елена, Христа Миленова Павлова – председател и НАЗНАЧАВА Димитър Димитров Димитров, ЕГН –  , висше образование, тел.  .

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения