Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 115
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Свищов и поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 68/01.09.2022 г. на РИК-В.Търново

Постъпило е предложение вх. № 169/16.09.2022 г. от упълномощен представител на КП Продължаваме промяната за извършване на промени в състави на СИК на територията на община Свищов, както и поправки на очевидни фактически грешки в лични данни на членове на СИК на територията на Община Свищов.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 68 от 01.09.2022 г., както да извърши замяна на СИК в Община Свищов, поради което:

                Р Е Ш И:

 

 1. ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СИК на територията на община Свищов, както следва:
 2. ОСВОБОЖДАВА в секция 042800009, гр. Свищов, като на мястото на Вилияна Красимирова Александрова, – член, ЕГН:, НАЗНАЧАВА Татяна Тодорова Тодорова, ЕГН:, образование: средно, тел:;
 3. ОСВОБОЖДАВА в секция 042800013, гр. Свищов, като на мястото на Емилия Йосифова Станева, – секретар, ЕГН:, НАЗНАЧАВА Татяна Димитрова Симеонова, ЕГН:, образование: висше, тел:;
 4. ОСВОБОЖДАВА в секция 042800014, гр. Свищов, като на мястото на Владислав Валериев Ангелов, – зам. председател, ЕГН:, НАЗНАЧАВА Съдбина Миткова Александрова, ЕГН:, образование: средно, тел:;
 5. ОСВОБОЖДАВА в секция 042800034, гр. Свищов, като на мястото на Татяна Тодорова Тодорова, – зам. председател, ЕГН:, НАЗНАЧАВА Даниела Стефанова Дафинова, ЕГН:, образование: висше, тел:;
 6. ОСВОБОЖДАВА в секция 042800065, с. Морава, като на мястото на Венета Иванова Господинова, - секретар, ЕГН:, НАЗНАЧАВА Милена Георгиева Маринова, ЕГН:, образование: висше, тел.;
 7. ОСВОБОЖДАВА в секция 042800065, с. Морава, като на мястото на Тамара Маринова Петкова, - член, ЕГН:, НАЗНАЧАВА Анджело Петков Ангелов, ЕГН:, образование: висше, тел.;

 

 1. ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в свое Решение № 68/01.09.2022 г., както следва:
 2. В секция 042800009, да се чете „ТОДОР КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ“;
 3. В секция 042800011, да се чете „МИРЕНА ЛАМБЕВА МАРИНОВА“;
 4. В секция 042800021, да се чете „МЯРЛИН БЕХАЙДИНОВА МУСТАФОВА“;
 5. В секция 042800022, да се чете „Габриела Георгиева Захариева, ЕГН;
 6. В секция 042800022, да се чете „СИЛВИЯ ЦВЕТАНОВА ЦАНОВСКА“;
 7. В секция 042800024, да се чете „ТЮРКЯН КЯЗИМОВА МЕХМЕДОВА“;
 8. В секция 042800041, да се чете „ВЕЛИЗАРА БОЖИДАРОВА БОЖАНОВА“;
 9. В секция 042800056, да се чете „КРЕМЕНА ДЕТЕЛИНОВА АТАНАСОВА“;
 10. В секция 042800089, да се чете „МАЯ ЗЛАТКОВА МЪСТЪНОВА“;
 11. В секция 042800089, да се чете „Апостол Здравков Самоковлиев, ЕГН;

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:10 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения