Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 116
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № 171/19.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“ за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Велико Търново

 

 

                Р Е Ш И:

 

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400036 Лъчезар Ангелов Захариев - председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Анна Альошева Григорова, ЕГН   , тел.  .
 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400054 Денислава Григорова Арнаудова – председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Силвена Иванова Петрова, ЕГН  , тел.  .
 3. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400066 Стефан Тодоров Ненов – секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Цветанка Цветанова Калчева, ЕГН , тел.  .
 4. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400068 , Красимир Илиев Георгиев – заместник-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Йорданка Иванова Пангелова, ЕГН –  , тел.  .
 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400079, Красимира Атанасова Стефанова – секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Иво Юриев Митев, ЕГН   , тел.  .
 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400109, Емил Досев Александров – председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Елхичка Атанасова Иванова, ЕГН   , тел.  .
 7. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400110, Румянка Фердинандова Дешева – заместник-председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Павел Денчев Тодоров, ЕГН  , тел.  .
 8. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400132, Мартин Красимиров Косев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Антон Вълков Велинов, ЕГН –  , тел.  .
 9. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400133, Персиан Стефанов Тотев – председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Лъчезар Ангелов Захариев, ЕГН   , тел.  .
 10. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400134, Светослав Любчев Спиридонов – заместник-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Юлиана Милкова Руневска, ЕГН –  , тел.  .
 11. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400135, Елеонора Райкова Цветанова – заместник-председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Виктория Евгениева Николова, ЕГН –  , тел.  .

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:11 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения