Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 118
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Павликени

Постъпило е предложение вх. № 179/19.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „Възраждане“ за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Павликени.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия – Велико Търново

                                                               Р Е Ш И:

 

  1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200040, общ. Павликени – Недялко Ангелов Неделчев - секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Цветанка Дончева Владимирова с ЕГН, тел.  ;

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения