Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 12
Велико Търново, 13.08.2022

ОТНОСНО: формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Община Стражица за произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание,  чл.72, ал.1, т.6 и  чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка с Решение № 1203-НС от 04.08.2022  г. на ЦИК и Заповед № 1395/10.08.2022 г. на Кмета на община Стражица, Районна избирателна комисия Велико Търново,

 

Р Е Ш И:

            Определя единната номерация на избирателните секции в община Стражица за произвеждането за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

043100001, 043100002, 043100003, 043100004, 043100005, 043100006, 043100007,

043100008, 043100009, 043100010, 043100011, 043100012, 043100013, 043100014,

043100015, 043100016, 043100018, 043100019, 043100020, 043100021, 043100022,

043100023, 043100026, 043100030. 

 

           Препис от решението да се предостави на Община Стражица.           

             Настоящето решение подлежи на обжалване в три дневен срок от по късното по ред -обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:37 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения