Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 121
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Свищов

Постъпило е предложение вх. № 182/19.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за извършване на промени в състави на СИК, на територията на Община Свищов.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да се извърши замяна на СИК в Община Свищов, поради което:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800005, общ. Свищов – Сейде Садула Али - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Лидия Петкова Маринова , с ЕГН**********;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800002, общ. Свищов – Невена Блажева Иванова – заместник председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Шенел Хамидова Юсеинова, с ЕГН**********;
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800034, общ. Свищов – Алдин Ведатов Азисов - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Росица Христова Ячева, с ЕГН**********;
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800010, общ. Свищов – Мярлин Бехайдинова Мустафова - председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Петър Иванов Бончев, с ЕГН**********;
 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800005, общ. Свищов – Галина Николаева Мантарова - секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Силвия Божидарова Александрова , с ЕГН**********;
 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800001, общ. Свищов – Фатме Мехмедова Алиева –председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Невена Блажева Иванова, с ЕГН**********;

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:13 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения