Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 122
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Павликени

Постъпило е предложение вх. № 183/19.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Демократична България“ за извършване на промени в състави на СИК, на територията на Община Павликени.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да се извърши замяна на СИК в Община Павликени, поради което:

 

  1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200012, общ. Павликени – Александър Валентинов Драгиев - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Вероника Владимирова Топкова, с ЕГН **********, тел: **********;

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения