Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 123
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Определяне брой на ПСИК на територията на община Павликени, определяне единна номерация и назначаване членове ПСИК

Постъпила е Заповед № РД 02-11-3363/16.09.2022г. на Кмета на Община Павликени за образуване на Подвижна избирателна комисия, определяне единна номерация и обхват на ПСИК. Налице са всички нормативно изискуеми документи.

Предвид горното и чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 72, ал. 1, т. 4 и 6 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Велико Търново.На проведените на 24.08.2022 г. консултации, парламентарно представените партии и коалиции са постигнали съгласие относно разпределението на ръководството и състава на ПСИК и са предложили необходимия брой членове. Налице са всички нормативно изискуеми документи.

Предвид горното и чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 72, ал. 1, т. 4 и 6 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 1. ОПРЕДЕЛЯ на територията на Община Павликени да бъде разкрита 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/;
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК - 7 /седем/ броя;
 3. ОПРЕДЕЛЯ единната номерация на подвижна секционна избирателна комисия в Община Павликени - 042200045.
 4. Назначава ПСИК за Община Павликени в състав:

 

Галина Николаева Георгиева, ЕГН …………………..- председател

Димитър Димитров Чорев, ЕГН ……………………. - зам. председател

Румяна Милчева Маринова, ЕГН …………………… - секретар

Сийка Христова Дечева, ЕГН …………………………- член

Борислав Николов Бобев, ЕГН ………………………. – член

Женета Любенова Пенчева, ЕГН …………………….. – член

Даниела Недкова Димитрова – Пантелеева, ЕГН ………….. – член

     

Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:14 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения