Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 124
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: поправка на очевидни фактически грешки в състави на СИК на територията на Община Велико Търново.

Постъпило е предложение вх. № 193/20.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „БСП за България“, за поправка на очевидни фактически грешки в състави на СИК на територията на Община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал.2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 62 от 01.09.2022г., поради което:

 

                Р Е Ш И:

 

Допуска поправка в Приложение № 1 към Решение № 62 от 01.09.2022г. на РИК, както следва:

ДА СЕ ЧЕТЕ

№        СИК                Имена                                                Длъжност      ЕГН

 1. 040400005 Стоян Стефанов Тодоров                        член               
 2. 040400023 Димитринка Николова Бояджиева         член               
 3. 040400049 Ангел Тодоров Христов                        член                
 4. 040400092 Ивелина Стилиянова Рахнева                член              
 5. 040400105 Иванина Ивайлова Илиева                     член               

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:15 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения