Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 126
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Елена

Постъпило е предложение вх. № 196/20.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „Възраждане“ за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Елена.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия – Велико Търново

                                                               Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300010 – Иван Иванов Стоянов - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Недко Иванов Стефанов с ЕГН……….., тел………..;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300011 – Божидарка Василева Петрова  - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Димитър Тодоров Димитров с ЕГН ……………., тел. ………….;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300013 – Детелина Ангелова Петрова  - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Илияна Иванова Пенкова с ЕГН…………………, тел…………………;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300015 – Пенчо Иванов Пенчев  - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Стефка Христова Димитрова с ЕГН …………….., тел. …………………….;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300016 – Георги Иванов Георгиев  - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Илияна Илиева Димитрова с ЕГН ………………, тел. ………………………;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300019 – Ботьо Пенчев Ботев  - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Анатоли Христов Алексиев с ЕГН……………, тел. ………………………;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300020 – Надка Николова Почуева  - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Христина Мирославова Калчева ЕГН ………………, тел……………………;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300021 – Иван Пламенов Георгиев  - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Мима Христова Анастасова с ЕГН …………….., тел. ……………………;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300022 – Атанас Стефанов Дечев  - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Иванка Кирилова Иванова с ЕГН ………………, тел……………………..;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300025 – Янка Атанасова Кирилова  - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Калина Николова Станчева с ЕГН ………………., тел. ……………………;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300026 – Даниел Пламенов Цветков  - секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Фатме Хасанова Яшарова с ЕГН ………………, тел………………...

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения