Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 127
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на ПСИК на територията на Община Сухиндол

Постъпило е предложение вх. № 197/20.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „Възраждане“ за извършване на промени в състава на ПСИК на територията на Община Сухиндол.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия – Велико Търново

                                                               Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на ПСИК № 043200009 – Теодосия Валериева Иванова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Венера Станкова Петкова с ЕГН ……………, тел. ……………...

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 249 / 29.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

  • № 248 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 247 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения