Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 128
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Лясковец

Постъпило е предложение с вх. № 198/20.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“ за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Лясковец.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Велико Търново

 

 

                Р Е Ш И:

 

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042000020 Десислав Андриянов Христов - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Янка Янкова Чешмичкова, ЕГН  ………., тел. ………..
 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042000003 Радина Димитрова Григорова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Десислав Андриянов Христов, ЕГН ………., тел. ………..
 3. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042000005 Вяра Георгиева Денчева – председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Петранка Москова Пърнецова, ЕГН ………., тел. ………..
 4. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042000019 Петранка Димитрова Спасова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Десислава Димчева Чолакова, ЕГН ………., тел. ………..

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:17 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения