Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 129
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК и поправка на ЯФГ на член на СИК на територията на Община Елена

Постъпило е предложение вх. № 200/20.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Елена, както и поправка в лични данни на член на СИК на територията на Община Елена.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия – Велико Търново

                                                               Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300002 – София Енчева Атанасова - председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Венета Гатева Цонева с ЕГН ……….., тел. ………….;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300023 – Венета Гатева Цонева  - заместник - председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Павлина Никифорова Петкова с ЕГН ……………, тел. …………..;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300016 – Пламен Василев Митков  - заместник – председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Айше Салиева Мустафова с ЕГН …………. тел. ……………………..;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300020 – Нели Николаева Абаджиева  - заместник - председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Кинка Христова Въчкова с ЕГН ………….., тел. ………………………;

 1. Допуска поправка в лични данни както следва:

№        СИК                Имена                                       Длъжност           ЕГН

 1. 041300011 Пепа Димитрова Димитрова            зам.председател  
 2. 041300027 Цонка Калоянова Цонева – Димитрова председател  

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:18 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения