Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 130
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: оповестяване на мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Област Велико Търново по общини

На основание чл. 234 и чл. 72, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс, както и Решение № 1328/ 25.08.2022 г. на ЦИК София и въз основа на получена писмена информация от страна на общините, на територията на област Велико Търново, Районна избирателна комисия Велико Търново

ОПОВЕСТЯВА

мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Област Велико Търново по общини, както следва:

 

1.Община Велико Търново

- специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването: секция № 040400028 гр. Велико Търново, ОУ „П.Р. Славейков“,  секция № 040400075, СУ "Вела Благоева"; секция № 040400034 гр. Велико Търново – ДГ „Ивайло“ /кв. Картала/; секция № 040400065 – СУ „Г.Живков“, гр. Велико Търново; секция № 040400107 с. Самоводене, ОУ "Христо Смирненски"; секция № 040400080 – СУ „Вл. Комаров“, гр. Велико Търново; секция № 040400053 – Библиотека на ул. С. Велики № 7, гр. Велико Търново.

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден за гр. Велико Търново тел. 062/619119 от 7,00 часа до края на изборния ден.

2.Община Елена

 - специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 041300002 гр.Елена, ул."Йеромонах Йосиф Брадати" № 36 – Център за подкрепа за личностно развитие /бивш Общински детски комплекс/;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0879101416; 0879101457- в рамките на изборния ден.

  3.Община Горна Оряховица

 - специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 040600004 гр. Горна Оряховица, Клуб на пенсионера ул."Вичо Грънчаров" № 19, секция № 040600005 гр. Горна Оряховица, І СОУ "Г.Измирлиев", ул."Ангел Кънчев" № 17 - стар физкултурен салон, секция № 040600014 Клуб на инвалида ул."Патриарх Евтимий" № 4, секция № 040600016 гр.Горна Оряховица, Дирекция „СП" - фоайе ул."Патриарх Евтимий" № 5 и секция № 040600025 гр.Горна Оряховица, Туристически информационен център /сградата на Общината /, пл."Георги Измирлиев" № 5.

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден 0618- 2 21 50 и адрес за заявки: пл."Георги Измирлиев" № 5, сградата на Община Горна Оряховица - от 7,00 часа до края на изборния ден.

 4.Община Павликени

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увреждания на опорно – двигателния апарат или на зрението - секция № 042200012, гр. Павликени, ул."Христо Смирненски" 11, клуб на „Сдружение на хората с увреждания" - Общински пазар и секция № 042200001, 042200002 и 042200003 с адрес гр. Павликени, СУ „Бачо Киро“, нова сграда I етаж, кабинет по рисуване, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 53.

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0610/5-35-11 и 0610/ 5 13 45 и адрес за заявки: гр.Павликени, бул."Руски" № 4 - Дежурен по общински съвет за сигурност - в рамките на изборния ден.

5.Община Свищов

- специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 042800088, адрес: гр.Свищов, Център за професионално обучение, ул. Княз Борис I № 1;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0631 -6 06 70 - в изборния ден от 08.00 часа до 18.00 часа.

6.Община Стражица

специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 043100003, гр. Стражица -СОУ „Ангел Каралийчев";

- дата и час за приемане на заявките - от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа в работните дни на администрацията и от 07.00 часа до 18.00 часа в изборния ден на дежурни телефони както следва:

Асеново- 06165 46-20; 0878961426; Балканци- 061607 320; 0879118806;

Благоево- 06169 22-20; 0886739423; Бряговица- 06164 22-20; 0879118821;

Виноград- 06166 26-21; 0988850238; Владислав- 061606 220; 0887735866

Горски Сеновец- 061608 320; 0887735866, Кавлак – 06161 4343,

Камен - 061632402; 0898926501; Кесарево - 061672416; 0879118801;

Лозен - 061603 220; 0886739417; Мирово -  0878961419, 0886739449;

Нова Върбовка - 06163 20-50; 0885411300; Ново Градище -  0878961450;

Николаево - 06163 24-78; 0879118819; Сушица - 06168 26-20; 0884583171;

Царски Извор - 061602 239; 0897419615; Стражица - 06161 43-43 / 43-00;

7.Община Полски Тръмбеш

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването - секция № 042600002 гр. Полски Тръмбеш, ул."Черно море" № 4 /Ритуалната зала на Общината/;

- дата и час за приемане на заявките – в рамките на изборния ден.

- телефон за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 06141 / 4116, 06141/ 6826.

8.Община Златарица

 - специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увреждания ма опорно-двигателния апарат или на зрението - секция № 041400003 гр. Златарица, ул."Димитър Палев" № 3;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0615/35472, 0615/35631- в изборния ден от 08.00 часа до 18.00 часа.

9.Община Лясковец

 - специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 042000009 гр. Лясковец, Корпус ІІ на СУ "Максим Райкович", стая № 103, ул."Манастирска"1;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден -0619/22055  и  0619/22095;

- дата и час за приемане на заявките - в рамките на изборния ден.

  1. Община Сухиндол

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 043200001 гр. Сухиндол, СОУ "Св. Климент Охридски" /ул."Росица" № 78/;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден - 06136/2934

- дата и час за приемане на заявките - от 07.00 часа до 19.00 часа на изборния ден.

            Пред горепосочените секции да се сложат обозначителни знаци, посочени в Решение № 1328 / 25.08.2022 г. на ЦИК София.

            Настоящото решение да се оповести чрез средствата за масова информация, интернет страницата на РИК-Велико Търново, като включително се укаже на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, възможността да гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където е постоянният им адрес.

             Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения