Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 131
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на община Свищов

Постъпило е предложение вх. № 205/20.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „БСП за България“, за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Свищов.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

 

                Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800013 – Камелия Пламенова Христова - председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Елка Гатева Тодорова, с ЕГН ……………., тел: ………………..
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800016 – Светлана Иванова Христова - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Лидия Крумов Копоева, с ЕГН ……………., тел: ……………..
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800022 – Свилен Петров Христов - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Антоанета Цветанова Стоева, с ЕГН ……………., тел: ……………..
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800026 – Ванина Свиленова Георгиева - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Владимир Георгиев Стойчев, с ЕГН ……………., тел: ……………..
 5. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800033 – Евгени Павлов Петров - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Мая Иванова Кръстева, с ЕГН ……………., тел: ……………..

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:20 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения