Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 132
Велико Търново, 20.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № 207/20.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“ за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Велико Търново

 

                Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400046  гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, Венцислава Дянкова Цонева – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Георги Йорданов Йорданов, ЕГН: **********, тел. **********,.
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400054  гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, Силвена Иванова Петрова – председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Евгения Василева Димова, ЕГН: **********,, тел. **********,.
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400077  гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, Иванка Денева Черкезова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Елена Петрова Ламбева, ЕГН: **********,, тел. **********,.
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400077  гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, Силва Николаева Иванова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Пенка Чанева Йорданова, ЕГН: **********,, тел. **********,
 5. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400111  с. Леденик, общ. Велико Търново, Радостин Росенов Статев – секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Спас Даниелов Муздраков, ЕГН: **********,,  тел. **********,.
 6. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400118  с. Ветринци, общ. Велико Търново, Иван Николов Стаменов – заместник-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Светла Димитрова Станчева, ЕГН: **********,, тел. **********,.
 7. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400150  ПСИК, общ. Велико Търново, Спас Даниелов Муздраков – заместник-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Бисера Иванова Бакърджиева, ЕГН: **********,, тел. **********,.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:20 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения