Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 133
Велико Търново, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново и поправка на ЯФГ в лични данни на членове на СИК

Постъпили са предложения с вх. № 211/21.09.2022 г. и № 212/21.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново и поправка на лични данни на членове на СИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново         

                                                 Р Е Ш И:

 

 1. ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СИК на територията на община Велико

Търново, както следва

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400116  общ. Велико Търново, Димитър Красимиров Василев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Даниел Вачев Димитров, ЕГН: ***, тел. ***.
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400119  общ. Велико Търново, Силвия Ангелова Дойкова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА виолета евлогиева димитрова, ЕГН: ***, тел. ***.
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400098  общ. Велико Търново, Цвятко Стефанов Габровски – член, като на негово място НАЗНАЧАВА петко иванов петков, ЕГН: ***, тел. ***.
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400133 общ. Велико Търново, Стефани Стефанова Спасова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА снежана иванова начева, ЕГН: ***, тел. ***.
 5. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400032 общ. Велико Търново, Ваня Янкова Колева – секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА красимира иванова пенева, ЕГН: ***,  тел. ***.
 6. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400033 общ. Велико Търново, Красимира Иванова Пенева –председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА ваня янкова колева, ЕГН: ***, тел. ***.
 7. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400037 общ. Велико Търново, Светослав Борисов Петров – член, като на негово място НАЗНАЧАВА павел денчев тодоров, ЕГН: ***, тел. ***.
 8. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400052 общ. Велико Търново, Анка Христова Ангелова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА стефка андреева букова, ЕГН: ***, тел. ***.
 9. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400058 общ. Велико Търново, Стефка Андреева Букова – секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА анка христова ангелова, ЕГН: ***, тел. ***.
 10. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400088 общ. Велико Търново, София Енчева Атанасова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА ваня тодорова пушкарова, ЕГН: ***, тел. ***.
 11. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400089 общ. Велико Търново, Станислава Георгиева Андреева – член, като на негово място НАЗНАЧАВА теодора василева илиева, ЕГН: ***, тел. ***.
 12. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400020 общ. Велико Търново, Валентин Иванов Чуклев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Радка колева банова, ЕГН: ***, тел. ***.
 13. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400021 общ. Велико Търново, Искра Бончева Бонева – заместник председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА марина емилова гайнурова, ЕГН: ***, тел. ***.
 14. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400023 общ. Велико Търново, Валентина Викторова Чаушева – заместник председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА яна петкова савова, ЕГН: ***, тел. ***.

 

 

 1. ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в свое Решение №

62/01.09.2022 г., с което са назначени състави на СИК на територията на община Велико Търново, както следва:

 1. В СИК 040400008 да се чете „Пенка Колева Йонкова, с ЕГН ***“;
 2. В СИК 040400014 да се чете „Ивелина Дончева Щиркова, с ЕГН ***

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:32 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения