Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 134
Велико Търново, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на община Горна Оряховица

Постъпило е предложение вх. № 224/21.09.2022 г. от упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС, за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Горна Оряховица.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

                Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600011 – Добромир Стефанов Кавръков – зам.председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Веселин Стефанов Кавръков, с ЕГН ***, тел: ***.
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600014 – Кирил Красимиров Патарев- секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Елена върбанова Глигорова, с ЕГН ***, тел: ***.
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600037 – Виолета Генова Дичева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Кристина Венциславова Рашкова, с ЕГН ***, тел: ***.
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600052– Нина Петрова Борисова - председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Ценка Петкова Петкова, с ЕГН ***, тел: ***.
 5. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600054– Николина Върбанова Николова-Василева - секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Кирил Красимиров Патарев, с ЕГН ***, тел: ***.
 6. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600058– Петя Тодорова Георгиева - председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Петя Анастасова Георгиева, с ЕГН ***, тел: ***.
 7. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600081– Ренета Николаева Кахъркова - председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Нели Иванова Марчева, с ЕГН ***, тел: ***.

 

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:32 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения