Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 135
Велико Търново, 23.09.2022

ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  - Велико Търново

Р Е Ш И:

 1. Обучението на членовете на секционните избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии за произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. за общините на територията на област Велико Търново, ще се проведе по график, както следва:

Община

Дата и час

Членове на РИК - Велико Търново

Велико Търново

27.09.2022г. – 10,00 ч

27.09.2022г. – 17,00 ч

Диана Филипова Петрова и

Ирена Петкова Стасинопулу

Горна Оряховица

27.09.2022г. - 17.30 часа

Десислава Стефанова Йонкова

Елена

27.09.2022г. – 14.00 часа

Ирена Петкова Стасинопулу

Златарица

27.09.2022г. – 14.00 часа

Цветомира Райнова Йорданова - Атанасова

Лясковец

28.09.2022г.- 15:00 часа

Малина Иванова Николова - Янчева

Павликени

27.09.2022г. – 13.00 часа

Николина Красимирова Митева

Полски Тръмбеш

27.09.2022г. - 10.00 часа

Йоана Александрова Иванова

Свищов

27.09.2022г. - 12.00 часа

Сева Тони Памукчиева

Стражица

27.09.2022г. - 10:00 часа

Григор Иванов Григоров

Сухиндол

27.09.2022г. - 14.00 часа

Силвия Дечева Дечева

 

 1. ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ:

 а. Организация на работата на СИК - правомощия на СИК; вземане и оформяне на решения; разпределяне на функции между членовете на СИК; разглеждане на жалби и сигнали на избирателите.

б. Работа на СИК с избирателните списъци и изборни книжа - вписване на данни в избирателните списъци; дописване на избирателите в изборния ден; вземане и оформяне на решение на СИК при отказ за допускане на граждани до гласуване.

в. Получаване на изборни книжа и материали в предизборния ден и оборудване на изборното помещение - видове изборни книжа и материали; получаване на специализирано устройство за машинно гласуване, подписване на протоколи за приемане и предаване; оборудване на изборното помещение; запечатване на помещението.

 г. Изборен ден - начало и край на гласуването; действия на СИК при откриването на изборния ден; забрани при гласуването; нарушения на изборния процес; лица, които имат право да присъстват в изборния ден; подаване на информация за избирателната активност; взаимодействие с общинската администрация, РИК и органите на Министерството на вътрешните работи.

 д. Гласуване на избирателите в СИК и необходими документи за гласуване - гласуване на избиратели, вписани в избирателния списък; гласуване на граждани, имащи право да гласуват, но които не са вписани в избирателния списък; гласуване на лица, заети в произвеждането на изборите; гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, гласуване с хартиена бюлетина, гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването; гласуване с придружител; гласуване с удостоверение за гласуване на друго място; необходими документи за гласуване.

е. Гласуване в подвижна избирателна секция - получаване на книжата и маркиране на печата; гласуване; отпечатване и връщане на подвижната избирателна кутия в помещението на СИК.

 ж. Преброяване на гласовете при гласуване с хартиени бюлетини - бюлетина за гласуване; действителен и недействителен глас; отваряне на избирателната кутия; подреждане на бюлетините; броене на гласове и преференции; лица, които имат право да присъстват в изборното помещение, попълване на черновата и пренасяне на данни от черновата в протокола

з. Преброяване на гласовете и попълване на протокола с резултатите от гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване – попълване на чернова, пренасяне на данни от черновата, копиране на протокола;

и. Действия на СИК в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване;

й. Действия на СИК след попълване на протокола - опаковане на изборните книжа и материали, предаване на специализираното устройство за машинно гласуване; транспортиране и предаване на изборните книжа на РИК; действия на СИК в Изчислителния пункт на РИК.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:32 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения