Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 137
Велико Търново, 23.09.2022

ОТНОСНО: предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение 1424-НС/15.09.2022 г на ЦИК, Районна избирателна комисия  Велико Търново 

 

РЕШИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ свои представители за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК, както следва:

 

 1. Силвия Дечева Дечева
 2. Пламен Веселинов Костадинов
 3. Благой Христов Златанов

 

Определените членове на РИК-В. Търново в 3-дневен срок от приключване на гласуването да предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:32 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения