Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 138
Велико Търново, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново

Постъпили са предложения с вх. № 227/21.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново         

                                                 Р Е Ш И:

 

 1. ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СИК на територията на община Велико

Търново, както следва

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400112  общ. Велико Търново Атанас Кънчев Йорданов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Гинка Христова Костадинова, ЕГН: ***, тел. ***.
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400108 общ. Велико Търново,  – член, Теодора Стефанова Стоянова като на нейно място НАЗНАЧАВА Йорданка Тодорова Иринкова, ЕГН: ***, тел. ***.
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400133  общ. Велико Търново, Пламена Димитрова Денчева – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Соня Жорова Христова, ЕГН: ***, тел. ***.
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400028 общ. Велико Търново, Веромика Димитрова Цонева – секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Нели Христова Табакова, ЕГН: ***, тел. ***.
 5. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400036 общ. Велико Търново, Стефан Костадинов Цонев – секретар, като на негово място Марияна Манчева Иванова, ЕГН: ***,  тел. ***.
 6. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400113 общ. Велико Търново, Веселина Тихомирова Петкова – секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Иван Стелиянов Стоянов, ЕГН: ***, тел. ***.
 7. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400138 общ. Велико Търново, Делян Бойков Цветков – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Тихомир Стефанов Денчев, ЕГН: ***, тел. ***.
 8. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400122 общ. Велико Търново, Асен Владимиров Илиев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Георги Руменов Рачков, ЕГН: ***, тел. ***.
 9. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400013 общ. Велико Търново, Жанета Стоянова Райнова - Корфонозова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Христина Генчева Цанкова, ЕГН: ***, тел. ***.
 10. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400053 общ. Велико Търново, Христина Генчева Цанкова – заместник председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Жанета Стоянова Райнова - Корфонозова, ЕГН: ***, тел. ***.
 11. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400131 общ. Велико Търново, Никола Мирчев Кърчев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Теодора Маринова Петрова, ЕГН: ***, тел. ***.
 12. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400139 общ. Велико Търново, Ангел Янков Ангелов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Изабела Красимирова Иванова, ЕГН: ***, тел. ***.
 13. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400051 общ. Велико Търново, Росица Красимирова Тоцева – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Десислава Красимирова Тоцева, ЕГН: ***, тел. ***.
 14. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400126 общ. Велико Търново, Галина Тодорова Първанова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Снежана Пенчева Недкова, ЕГН: ***, тел. ***.
 15. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400116 общ. Велико Търново, Христо Василев Петров – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Галина Тодорова Първанова, ЕГН: ***, тел. ***.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:32 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения