Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 139
Велико Търново, 23.09.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ДПС“ в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Постъпило е заявление, заведено с вх. №225/21.09.2022 г. във входящия регистър на РИК – Велико Търново, подадено от ПП „ДПС“  чрез упълномощен представител, за регистрация на застъпници на ПП „ДПС“ в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Заявлението е вписано във входящ регистър под № 1/19.09.2022 г. на предложените за регистрация застъпници /Приложение № 43 – НС/. Със заявлението са предложени общо 2 броя застъпници на кандидатските листи за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Към заявлението (Приложение № 43-НС от изборните книжа) са приложени:  заверено копие на пълномощно - 2 броя, списък на предложените застъпници на хартиен носител и в електронен вид, съгласно Решение № 1318-НС/ 19.08.2022 г. на ЦИК и 2 броя декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 ИК /Приложение № 45-НС/ от изборните книжа.

Списъкът с  предложените застъпници е проверен, чрез информационната система, поддържана от „Информационно обслужване“ АД, като не се констатира несъответствие и са изпълнени изискванията на чл.117, ал.3 и ал.4 от ИК и и Решение № 1318-НС/ 19.08.2022 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

 

Поради което и на основание чл. 72, ал.1,  т.15 и чл.118, ал.1 и 2  от ИК, РИК - Велико Търново

                                                            РЕШИ:

  1. РЕГИСТРИРА 2 бр. застъпницина кандидатската листа на ПП „ДПС“ изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г., а именно:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1.

 

Гошо Юриев Ангелов

******************

2.

 

Стефан Данаилов Стефанов

******************

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:32 часа

Календар

Решения

  • № 249 / 29.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

  • № 248 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 247 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения